Partnerstvo za okolje in zdravje

POZ_logo-1

Partnerstvo za okolje in zdravje 3.0 nadgrajuje cilje projekta POZ 2017–2019 in POZ 2.0 ter nadaljuje z aktivnostmi za ozaveščanje mladih o področjih okolja in zdravja, za razumevanje povezave med tema dvema področjema in spodbujanje njihove aktivne participacije v projektnih aktivnostih. Tudi projekt POZ 3.0 financira Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije v okviru programov varovanja […]

CleanAir4Health

cLEAN AIR FOR HEALTH

Projekt CleanAir4Health je mednarodni raziskovalni in ozaveščevalni projekt in je nadaljevanje projekta Diesel and Health, v katerem smo ozaveščali javnost o vplivu onesnaženosti zraka zaradi prometa na zdravje. V aktualnem projektu raziskujemo, kolikšni so zdravstveni stroški zaradi onesnaženosti zraka ter katere politike in ukrepi že obstajajo in so učinkoviti za izboljšanje kakovosti zraka ter posledično […]

YAEH!

YAEH

S projektom Mladinska akademija zagovorništva okolja in zdravja (Youth Advocacy of Environment and Health – YAEH!) želimo mladinske delavce ter posledično mladinske organizacije in mlade opolnomočiti za uspešno zagovorništvo ter jih opremiti z metodami in tehnikami, kako naj pridobljeno znanje aktivno uporabljajo pri mladinskem delu in ga prenašajo naprej. Temi, s katerima jim bomo približali […]

Sustainaware Climate Mitigation

Sustainaware_logo-1

Namen projekta Sustainaware je izobraziti mlade v Sloveniji in na Madžarskem o podnebnih spremembah in blaženju podnebnih sprememb s pomočjo metod neformalnega izobraževanja. Cilji projekta so:  Projekt Sustainaware je del Evropske pobude za podnebje (EUKI) v okviru Zveznega ministrstva za gospodarstvo in varstvo podnebja, sofinancira pa ga tudi Evropska unija. Partnerji projekta so: Inštitut za […]

Ker alkohol ni mleko

Pobuda Ker alkohol ni mleko je sicer nastala v letu 2018 v sodelovanju partnerjev aktualnega projekta. Dosedanje aktivnosti in nedavne raziskave so pokazale, da je problematika alkohola v Sloveniji bolj zaskrbljujoča in kompleksnejša od predvidevanj in da lahko do neke mere govorimo o skoraj popolni brezbrižnosti do rabe alkohola pri mladoletnih in vidno opitih mladih, […]