Inštitut za zdravje in okolje

Inštitut za zdravje in okolje

Inštitut za zdravje in okolje združuje tri ključna področja: javno zdravje, okolje in mladino. S svojim delom si prizadevamo spodbujati odprt dialog z raznolikim krogom deležnikov v družbi.

Aktivno delujemo na področjih zdravja in okolja, s posebnim poudarkom na kakovosti zraka in podnebnih spremembah. Naše pobude so zasnovane za opolnomočenje javnozdravstvenih in okoljskih procesov ter spodbujanje inovativnih pristopov s področja trajnostnega razvoja. Ne spreglejte naših aktivnosti ter se nam pridružite pri soustvarjanju bolj zdrave in zelene prihodnosti za vse!

Aktualno

VIZIJA

Inštitut za zdravje in okolje vidi prihodnost v vključujoči in povezani družbi, v kateri blaginja in napredek temeljita na vrednotah zdravja in čistega okolja. Stremimo k svetu, v katerem ima vsak posameznik možnost in sposobnost udejstvovati se v družbeno in okoljsko pomembnih procesih ter živeti zdravo in okolju prijazno.

VREDNOTE

Zdrav in trajnosten življenjski slog

Transparentnost

Integriteta in neodvisnost

Aktivna participacija

Kritično razmišljanje

Moč ekipe in partnerstva

Osebnostna rast

Poslanstvo

IZO je organizacija, ki deluje v javnem interesu. Njeno poslanstvo je spodbujati doseganje ciljev trajnostnega razvoja z medsektorskim povezovanjem in sodelovanjem s civilno družbo na področjih zdravja in okolja. Spremembe dosegamo z učinkovitim komuniciranjem, povezovanjem različnih deležnikov in spodbujanjem participacije vseh skupin prebivalstva.