Inštitut za zdravje in okolje

Inštitut za zdravje in okolje

Inštitut za zdravje in okolje je stičišče treh sektorjev (javnozdravstvenega, okoljevarstvenega in mladinskega) in podpornik odprtega dialoga z različnimi deležniki družbe.

Inštitut za zdravje in okolje deluje na področjih zdravja in okolja in preko aktivnosti spodbuja k pozitivnim družbenim spremembam, pri čemer se posveča participaciji civilne družbe. Prizadeva si za opolnomočenje javnozdravstvenih, okoljevarstvenih in mladinskih organizacij ter osebnostni razvoj posameznikov – predvsem mladih.

Aktualno

VIZIJA

Inštitut za zdravje in okolje vidi prihodnost v vključujoči in povezani družbi, v kateri blaginja in napredek temeljita na vrednotah zdravja in čistega okolja. Stremimo k svetu, v katerem ima vsak posameznik možnost in sposobnost udejstvovati se v družbeno in okoljsko pomembnih procesih ter živeti zdravo in okolju prijazno.

VREDNOTE

Zdrav in trajnosten življenjski slog

Transparentnost

Integriteta in neodvisnost

Aktivna participacija

Kritično razmišljanje

Moč ekipe in partnerstva

Osebnostna rast

Poslanstvo

IZO je organizacija, ki deluje v javnem interesu. Njeno poslanstvo je spodbujati doseganje ciljev trajnostnega razvoja z medsektorskim povezovanjem in sodelovanjem s civilno družbo na področjih zdravja in okolja. Spremembe dosegamo z učinkovitim komuniciranjem, povezovanjem različnih deležnikov in spodbujanjem participacije vseh skupin prebivalstva. 

Nič vas ne stane, če ste dobrodelni.

Donirajte 1 % dohodnine – prispevek za zdravje in okolje, ki vas nič ne stane!

Nič vas ne stane, če ste dobrodelni.

DonirajTE 0,5%

Vabimo vas, da svoj delež 0,5 % dohodnine, ki jo lahko namenite nevladnim organizacijam, namenite naštemu Inštitutu!

Na Inštitutu za zdravje in okolje (prej Inštitut za mladinsko participacijo, zdravje in trajnostni razvoj – IMZTR) namreč vidimo prihodnost v vključujoči in povezani družbi, v kateri blaginja in napredek temeljita na vrednotah zdravja in čistega okolja. Stremimo k svetu, kjer ima vsak posameznik možnost in sposobnost udejstvovati se v družbeno in okoljsko pomembnih procesih ter živeti zdravo in okolju prijazno.

VEČ INFORMACIJ NAJDETE TU