Partnerstvo za okolje in zdravje

POZ_logo-1

Partnerstvo za okolje in zdravje 3.0 nadgrajuje cilje projekta POZ 2017–2019 in POZ 2.0 ter nadaljuje z aktivnostmi za ozaveščanje mladih o področjih okolja in zdravja, za razumevanje povezave med tema dvema področjema in spodbujanje njihove aktivne participacije v projektnih aktivnostih.

Tudi projekt POZ 3.0 financira Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije v okviru programov varovanja in krepitve zdravja do leta 2025. Do leta 2025 namerava Partnerstvo okrepiti delovanje na področju neformalnega izobraževanja med otroki in mladimi ter spodbujati njihovo aktivno participacijo na področju reševanja problematik s področja okolja in zdravja. S tem želimo smiselno nagovarjati različna področja okolja-zdravja, kot so prilagajanje podnebnim spremembam (v kontekstu zmanjševanja učinka mestnih toplotnih otokov in vročinskih valov), kakovost, promocija in uporabnost zelenih površin ipd.

Trajanje projekta: 2023–2025
Projektni partnerji: Inštitut za zdravje in okolje, Focus, društvo za sonaraven razvoj, Mladinsko združenje za trajnostni razvoj ter Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani.