Ker alkohol ni mleko

Pobuda Ker alkohol ni mleko je sicer nastala v letu 2018 v sodelovanju partnerjev aktualnega projekta. Dosedanje aktivnosti in nedavne raziskave so pokazale, da je problematika alkohola v Sloveniji bolj zaskrbljujoča in kompleksnejša od predvidevanj in da lahko do neke mere govorimo o skoraj popolni brezbrižnosti do rabe alkohola pri mladoletnih in vidno opitih mladih, tako s strani politikov, trgovcev in gostincev kot tudi staršev in drugih odraslih. 

Glavni cilj projekta je s celovito organizirano akcijo ter opolnomočenjem pripravljavcev politik in odločevalcev doseči izboljšanje stanja in občutno zmanjšati brezbrižnost celotne družbe do alkohola in alkoholne politike. Ciljne skupine so zlasti pripravljavci politik ter odločevalci na področju javnega zdravja in širše, predstavniki (družbenih) medijev, starši in drugi pomembni odrasli, gostinci in trgovci ter nevladne organizacije (NVO) s področja javnega zdravja. Dolgoročne koristi od projekta bodo imeli predvsem otroci in mladi z vidika izboljšanja zdravja ter zmanjšanja prisotnosti alkohola v njihovem vsakdanu. 

Med pričakovane rezultate spadajo zlasti okrepljena zagovorniška (»watchdog«) vloga NVO s področja javnega zdravja (npr. vključitev večjega števila NVO v aktivnosti, povečanje števila zagovorniških akcij idr.), občutno zmanjšana brezbrižnost in strpnost do alkohola s strani različnih ciljnih skupin (npr. boljši rezultati akcij skritih kupcev, večja podpora medijev našim aktivnostim, večja angažiranost starševskih in drugih strokovnih ustanov in organizacij pri naslavljanju problema ter iskanju rešitev idr.) ter strožja oz. učinkovitejša alkoholna politika (npr. sprejeti dodatni ukrepi za zmanjšanje dostopnosti alkohola s strani mladoletnih in opitih mladih).

Projektni partnerji so Slovensko združenje za kronične nenalezljive bolezni, Inštitut za raziskave in razvoj »Utrip«, Mladinska zveza Brez izgovora Slovenija, Inštitut za zdravje in okolje, Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije, Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo ter IOGT Iceland.

Projekt sofinancira Active Citizens Fund v Sloveniji. 

Description: \\ffs2\FMO$\Work in progress FMO TEAM FOLDERS\CRE-team\Communication\2014-2021\New visual identity\New EEA and Norway Grants logos\EEA and Norway Grants logo package\Active_citizens_fund\PNG\Active-citizens-fund.png