Sustainaware Climate Mitigation

Sustainaware_logo-1

Namen projekta Sustainaware je izobraziti mlade v Sloveniji in na Madžarskem o podnebnih spremembah in blaženju podnebnih sprememb s pomočjo metod neformalnega izobraževanja.

Cilji projekta so: 

  • razviti slovenski kalkulator ekološkega odtisa in spletno stran projekta,
  • napisati in izdati brošuro »WTF is Climate Change?« v angleščini, slovenščini in madžarščini, 
  • razviti kompetenčni model o blaženju podnebnih sprememb in trajnosti za neformalno izobraževanje v mladinskem sektorju,
  • zagotoviti pilotno implementacijo kompetenčnega modela v nevladnih organizacijah v Sloveniji in na Madžarskem, 
  • pripraviti in izvesti osem webinarjev o blaženju podnebnih sprememb in trajnosti, 
  • organizirati poletno šolo o podnebnih spremembah in trajnosti,
  • organizirati mednarodni mladinski podnebni posvet,
  • učinkovito komunicirati o ozaveščevalnih aktivnostih o podnebju in promovirati orodja, ki so bila razvita v okviru projekta. 

Projekt Sustainaware je del Evropske pobude za podnebje (EUKI) v okviru Zveznega ministrstva za gospodarstvo in varstvo podnebja, sofinancira pa ga tudi Evropska unija.


Partnerji projekta so: Inštitut za zdravje in okolje, Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, CliMates in Mladinska zveza Brez izgovora Slovenija.

Več informacij o projektu najdete na: www.sustainaware.net/climate-mitigation/

Trajanje projekta: 1. 7. 2020–31. 12. 2022