Preventivna platforma

Program »Preventivna platforma« bo v obdobju 2020–2022 združeval večino programskih dejavnosti prijavitelja oziroma nadgradil preteklo delo v smeri celovitega pristopa na področju preventive. Program je sestavljen iz petih temeljnih stebrov, in sicer (1) preventiva v vzgoji in izobraževanju; (2) družinska preventiva in kakovostno starševstvo; (3) v (lokalno) skupnost usmerjena preventiva; (4) okoljske preventivne strategije in […]

Recimo ne odvisnosti

Recimo ne odvisnosti

Program »Recimo NE odvisnosti« poteka od leta 2017 (sofinanciranje Ministrstva za zdravje RS). V letu 2019 je bil nadgrajen in bo do leta 2022 osredotočen na mladostnike, predvsem preventivo škodljivih posledic uporabe digitalnih tehnologij pri mladostnikih, preventivo kajenja med mladostniki in preventivo (tveganega in škodljivega) pitja alkoholnih pijač med mladostniki na športnih prireditvah in po […]

Heroji

heroji-768x605

Koordinator programa Heroji je Zavod Vozim, sofinancira pa ga Ministrstvo za zdravje. Program zajema več aktivnosti: ozaveščevalne akcije o škodljivi rabi alkohola in nevarnosti vožnje pod vplivom alkohola, preventivne delavnice med mladimi, seminarje in usposabljanja za izvajalce preventivnih dejavnosti ter obsežno kampanjo Heroji furajo v pižamah. Inštitut v programu sodeluje pri nadgradnji preventivnih programov in […]

Brez izgovora 2020–2022

Brez izgovora 2020-2022

Inštitut je partner projekta Brez izgovora 2020–2022, ki ga sofinancira Ministrstvo za zdravje v okviru Programa varovanja in krepitve zdravja za leta 2020–2022. Projekt bo prispeval k splošnemu cilju varovanja in krepitve zdravja mladih ter ima specifične cilje: 

Znižaj ekološki odtis

PLANET Pogozditev 350 milijonov hektarjev gozda bi svetovni dan ekološkega dolga zamaknila za 8 dni. Preživetje človeštva in naša kakovost življenja sta odvisna od zdravja bioloških virov našega planeta – od zdravja “mreže življenja”. Rodovitna zemlja, čista voda in zrak so potrebni za to, da lahko uspevamo – pridelujemo hrano in ohranjamo fizično zdravje. Cvetoči […]

Preverjanje živil z alkoholom: Ovir pri dostopu (še) ni

Uživanje alkohola je v Sloveniji velik problem in skrb vzbujajoče je, da je močno razširjeno tudi med mladimi. Raziskava o razširjenosti alkohola med mladimi iz leta 2018 razkriva, da je že skoraj polovica 15-letnikov pila alkohol še pred svojim 13. letom. Prvi stik z alkoholom imajo najpogosteje doma, saj se številni starši ne zavedajo škodljivosti […]

Projekti preprečevanja zasvojenosti in preventive na področju zdravja

Projekti preprečevanja zasvojenosti in preventive na področju zdravja

Inštitut za zdravje in okolje redno sodeluje z javnimi zavodi v Mestni občini Ljubljana in izvaja preventivne programe za mlade na področju zdravja in preprečevanja (nekemičnih) zasvojenosti. V letu 2023 nadaljujemo z izvajanjem preventivnih programov na osnovnih in srednjih šolah znotraj mestne občine Ljubljana v sodelovanju z Mladinsko zvezo Brez izgovora Slovenija (No Excuse). Program […]

Poziv Vladi RS za zajezitev povečanja energetske revščine zaradi epidemije covida-19

Zaradi epidemije covida-19 se je povečala raba energije zaradi ‘ujetosti doma’. Ob hkratni izgubi vseh ali dela prihodkov se je za številne v Sloveniji povečalo tveganje energetske revščine. SURS poroča, da je bila raba električne energije v gospodinjstvih v prvih šestih mesecih 2020 v vseh mesecih, razen v maju, višja kot v istem obdobju prejšnjega leta.1 Glede […]

31. januar – dan brez cigarete

DAN BREZ KAJENJA NAJ POSTANE ŽIVLJENJE BREZ KAJENJA Ljubljana, 29. januar 2021 – Vsako leto 31. januarja obeležujemo dan brez cigarete, ki kadilcem pomeni priložnost za opustitev kajenja. Podatki kažejo, da se razširjenost kajenja v Sloveniji zmanjšuje, vse, ki še kadijo, pa spodbujamo k opustitvi kajenja. Opustitev kajenja prinese številne koristi za zdravje v vsakem […]

Global Footprint Network svet poziva k ukrepanju

Ne potrebujemo pandemije za zakasnitev datuma svetovnega ekološkega dolga! Covid-19 nam je dal ključno lekcijo. Navkljub vsem tehnološkim napredkom človeštvo ni imuno na izrabljene naravne ekosisteme, uničeno življenje divjih živali in rastlinja ter ogroženo biosfero. Nismo ločeni od narave, zato je zdravje planeta pomembno. Prav tako nismo ločeni drug od drugega, smo biološka celota ene […]