CleanAir4Health

cLEAN AIR FOR HEALTH

Projekt CleanAir4Health je mednarodni raziskovalni in ozaveščevalni projekt in je nadaljevanje projekta Diesel and Health, v katerem smo ozaveščali javnost o vplivu onesnaženosti zraka zaradi prometa na zdravje. V aktualnem projektu raziskujemo, kolikšni so zdravstveni stroški zaradi onesnaženosti zraka ter katere politike in ukrepi že obstajajo in so učinkoviti za izboljšanje kakovosti zraka ter posledično zmanjševanje vpliva na naše zdravje in zdravstveno blagajno.

V mnogih evropskih mestih onesnaženost zraka predstavlja resno grožnjo zdravju ljudi. Svetovna zdravstvena organizacija za Evropo ocenjuje, da lahko onesnaženosti zraka pripišemo kar 500.000 prezgodnjih smrti, pri čemer je 400.000 prezgodnjih smrti v Evropski uniji. Smrtnost in morbidnost zaradi onesnaženosti zraka predstavljata pomembno zmanjšanje blaginje evropskih državljanov. Na svetovni ravni je onesnaženost zraka 4. najpogostejši vzrok smrti med dejavniki tveganja, pri čemer ga prehitijo le visok krvni tlak, prehrana in kajenje (HEI, 2018). 

Projekt je že objavil poročilo raziskave, ki je preučila družbene stroške zdravstvenih storitev zaradi onesnaženja zraka v 432 evropskih mestih v 30 državah (države EU 27 ter Združeno kraljestvo, Norveška in Švica). Družbeni stroški so stroški, ki vplivajo na blaginjo ljudi in zajemajo tako neposredne izdatke za zdravstveno oskrbo (npr. za sprejem v bolnišnico) kot tudi posredne vplive na zdravje (npr. bolezni, kot je kronična obstruktivna pljučna bolezen ali krajša pričakovana življenjska doba zaradi onesnaženja zraka). Učinki onesnaženja vplivajo na blaginjo ljudi, saj si ti brez dvoma želijo zdravega življenja v dobrem in čistem okolju.

Čeprav čisto okolje ni nekaj, kar bi lahko kupili na tržnici, moramo kljub temu oblikovati robustno metodologijo za finančno ovrednotenje teh vplivov, da bomo lahko ocenili njihove učinke na splošno javno zdravje. Povzetek poročila v slovenščini si lahko preberete tukaj.

Trajanje projekta: 1. 7. 2020–30. 6. 2021