YAEH!

YAEH

S projektom Mladinska akademija zagovorništva okolja in zdravja (Youth Advocacy of Environment and Health – YAEH!) želimo mladinske delavce ter posledično mladinske organizacije in mlade opolnomočiti za uspešno zagovorništvo ter jih opremiti z metodami in tehnikami, kako naj pridobljeno znanje aktivno uporabljajo pri mladinskem delu in ga prenašajo naprej.

Temi, s katerima jim bomo približali zagovorništvo, sta okolje in zdravje. V zadnjih letih sta temi vedno bolj izpostavljeni, a še vseeno je premalo poudarka na povezanosti problematik. Zato si želimo s projektom razširiti tudi zavest, predvsem med mladimi, da so okoljske in zdravstvene tematike med seboj povezane ter da imamo ljudje na to velik vpliv – saj navsezadnje okolje, v katerem živimo, vpliva tudi na naše zdravje, človek pa s svojimi dejanji vpliva na okolje, s čimer posledično ponovno vpliva na svoje zdravje.

Vsebinski cilji projekta so:

  • opolnomočenje mladinskih delavcev o zagovorništvu,
  • dvig ravni znanja mladinskih delavcev o okoljsko-zdravstvenih tematikah,
  • širjenje zavesti med mladimi o pomenu človekovega vpliva na okolje ter posledično, kako okolje vpliva na človekovo zdravje (prepoznavnost termina “okolje-zdravje”).

Partnerji projekta so: Inštitut za zdravje in okolje, NYCA Bulgaria, CIM Horyzonty, CSV Belluno in Generation Echo.

Projekt sofinancira Movit – nacionalna agencija programa Erasmus+ v Sloveniji.

Trajanje projekta: 1. 9. 2020–31. 10. 2021

movit za sajt - EPEKA

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/logosbeneficaireserasmusright_sl_0.jpg