ZeroCO2MED

Potreba po ocenjevanju uspešnosti javno financiranih projektov je vedno večja – a ne le z vidika znanstvenih rezultatov, temveč tudi trajnosti. Trajnost zajema več področij, antropogene emisije ogljika in s tem povezano segrevanje podnebja pa so glavne posledice netrajnosti človekovih dejavnosti ter tako predstavljajo jasno izhodišče za reševanje problema. Zato želimo s projektom ZeroCO2MED razviti […]

CleanAir4Health

cLEAN AIR FOR HEALTH

Projekt CleanAir4Health je mednarodni raziskovalni in ozaveščevalni projekt in je nadaljevanje projekta Diesel and Health, v katerem smo ozaveščali javnost o vplivu onesnaženosti zraka zaradi prometa na zdravje. V aktualnem projektu raziskujemo, kolikšni so zdravstveni stroški zaradi onesnaženosti zraka ter katere politike in ukrepi že obstajajo in so učinkoviti za izboljšanje kakovosti zraka ter posledično […]

YAEH!

YAEH

S projektom Mladinska akademija zagovorništva okolja in zdravja (Youth Advocacy of Environment and Health – YAEH!) želimo mladinske delavce ter posledično mladinske organizacije in mlade opolnomočiti za uspešno zagovorništvo ter jih opremiti z metodami in tehnikami, kako naj pridobljeno znanje aktivno uporabljajo pri mladinskem delu in ga prenašajo naprej. Temi, s katerima jim bomo približali […]

Sustainaware Climate Mitigation

Sustainaware_logo-1

Namen projekta Sustainaware je izobraziti mlade v Sloveniji in na Madžarskem o podnebnih spremembah in blaženju podnebnih sprememb s pomočjo metod neformalnega izobraževanja. Cilji projekta so:  Projekt Sustainaware je del Evropske pobude za podnebje (EUKI) v okviru Zveznega ministrstva za gospodarstvo in varstvo podnebja, sofinancira pa ga tudi Evropska unija. Partnerji projekta so: Inštitut za […]

Vplivnez.si

Inštitut za zdravje in okolje se lahko pohvali z dvema izvedbama Šole za mlade vplivneže, v okviru katerih sta dva slovenska vplivneža (Nik Škrlec in Gašper Bergant) mladim predala vsa potrebna znanja, s katerimi so lahko ustvarili lastno kampanjo, povezano z določeno družbenokoristno temo. S pripravljenimi materiali so se lahko potegovali tudi za privlačne nagrade. […]

Ker alkohol ni mleko

Pobuda Ker alkohol ni mleko je sicer nastala v letu 2018 v sodelovanju partnerjev aktualnega projekta. Dosedanje aktivnosti in nedavne raziskave so pokazale, da je problematika alkohola v Sloveniji bolj zaskrbljujoča in kompleksnejša od predvidevanj in da lahko do neke mere govorimo o skoraj popolni brezbrižnosti do rabe alkohola pri mladoletnih in vidno opitih mladih, […]

Preventivna platforma

Program »Preventivna platforma« bo v obdobju 2020–2022 združeval večino programskih dejavnosti prijavitelja oziroma nadgradil preteklo delo v smeri celovitega pristopa na področju preventive. Program je sestavljen iz petih temeljnih stebrov, in sicer (1) preventiva v vzgoji in izobraževanju; (2) družinska preventiva in kakovostno starševstvo; (3) v (lokalno) skupnost usmerjena preventiva; (4) okoljske preventivne strategije in […]

Recimo ne odvisnosti

Recimo ne odvisnosti

Program »Recimo NE odvisnosti« poteka od leta 2017 (sofinanciranje Ministrstva za zdravje RS). V letu 2019 je bil nadgrajen in bo do leta 2022 osredotočen na mladostnike, predvsem preventivo škodljivih posledic uporabe digitalnih tehnologij pri mladostnikih, preventivo kajenja med mladostniki in preventivo (tveganega in škodljivega) pitja alkoholnih pijač med mladostniki na športnih prireditvah in po […]

Heroji

heroji-768x605

Koordinator programa Heroji je Zavod Vozim, sofinancira pa ga Ministrstvo za zdravje. Program zajema več aktivnosti: ozaveščevalne akcije o škodljivi rabi alkohola in nevarnosti vožnje pod vplivom alkohola, preventivne delavnice med mladimi, seminarje in usposabljanja za izvajalce preventivnih dejavnosti ter obsežno kampanjo Heroji furajo v pižamah. Inštitut v programu sodeluje pri nadgradnji preventivnih programov in […]

Brez izgovora 2020–2022

Brez izgovora 2020-2022

Inštitut je partner projekta Brez izgovora 2020–2022, ki ga sofinancira Ministrstvo za zdravje v okviru Programa varovanja in krepitve zdravja za leta 2020–2022. Projekt bo prispeval k splošnemu cilju varovanja in krepitve zdravja mladih ter ima specifične cilje: