ZeroCO2MED

Potreba po ocenjevanju uspešnosti javno financiranih projektov je vedno večja – a ne le z vidika znanstvenih rezultatov, temveč tudi trajnosti.

Trajnost zajema več področij, antropogene emisije ogljika in s tem povezano segrevanje podnebja pa so glavne posledice netrajnosti človekovih dejavnosti ter tako predstavljajo jasno izhodišče za reševanje problema.

Zato želimo s projektom ZeroCO2MED razviti metodologijo izračuna ogljičnega odtisa in orodje, ki ga je mogoče enostavno uporabiti pri projektih Interreg MED.

Naši cilji so:

  • izvajalcem projektov Interreg MED pomagati bolje razumeti svoje emisije ogljika ter trenutni in prihodnji prispevek k doseganju podnebne nevtralnosti,
  • izvajalce opremiti z orodji, ki jim bodo pomagala zmanjšati ogljični odtis, kadar je to mogoče, in
  • jim zagotoviti visokokakovostne možnosti za izravnavo preostalih emisij, ko se slednjim ni mogoče izogniti.

Partnerji projekta ZeroCO2MED so: univerza UVIC, WWF Mediterranean, CENER21 ter Inštitut za zdravje in okolje. Med projektom se je ekipi kot zunanji svetovalec pridružil tudi Global Footprint Network.

Skupni cilj projekta ZeroCO2MED je tako razviti metodologijo in orodje za izračun ogljičnega odtisa, ki bosta uporabna za vse vrste projektov, financiranih v okviru programa Euro-MED 2021–2027, ponuditi podporo pri odločanju za omejevanje emisij toplogrednih plinov in spodbujati dobre prakse pri izravnavanju emisij CO2, ki se bodo izvajale na območju programa Euro-MED.

Pridobljeni rezultati nam bodo pomagali bolje razumeti emisije ogljika, ki nastanejo v sklopu projektov, ter njihov trenutni in prihodnji prispevek k doseganju podnebne nevtralnosti.

ZeroCO2MED bo posledično predstavljal korak naprej pri vključevanju trajnosti v projekte Interreg MED in razumevanju, kako lahko njihovi rezultati podpirajo ozemlja v regiji ter nacionalne in regionalne politike pri doseganju ciljev, določenih v Evropskem zelenem dogovoru.


Spletna stran projekta: https://zeroco2med.interreg-med.eu

Trajanje projekta: 1. 6. 2021–31. 12. 2022

Projekt sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj.