Recimo ne odvisnosti

Recimo ne odvisnosti

Program »Recimo NE odvisnosti« poteka od leta 2017 (sofinanciranje Ministrstva za zdravje RS). V letu 2019 je bil nadgrajen in bo do leta 2022 osredotočen na mladostnike, predvsem preventivo škodljivih posledic uporabe digitalnih tehnologij pri mladostnikih, preventivo kajenja med mladostniki in preventivo (tveganega in škodljivega) pitja alkoholnih pijač med mladostniki na športnih prireditvah in po koncu športnih prireditev.

To nadgrajuje prvi del programa, ki je naslavljal dejavnike tveganja za razvoj kemičnih in nekemičnih zasvojenosti (alkohol, tobak in tobačni izdelki ter prepovedane droge).


Spletna stran projekta: https://zasrce.si/projekti/recimo-ne-odvisnosti/