Projekti preprečevanja zasvojenosti in preventive na področju zdravja

Projekti preprečevanja zasvojenosti in preventive na področju zdravja

Na inštitutu redno sodelujemo z javnimi zavodi v Mestni občini Ljubljana in izvajamo preventivne programe na področju zdravja in preprečevanja zasvojenosti. V letu 2021 smo izvajali tri programe:

Program Preprečevanje nasilja med mladimi se že od začetka osredotoča na preprečevanje vrstniškega nasilja in je usmerjen k vzpostavljanju varnega okolja v šolskem prostoru, v letu 2021 pa smo mu dodali še en sklop, ki je namenjen specifično obravnavi spletnega okolja in spletnega nasilja, ki je v zadnjem času v porastu.

Program Samopodoba mladih vključuje dva sklopa: prvi je namenjen učenkam in učencem osmih razredov osnovne šole, drugi pa dijakinjam srednjih šol. Namen programa je mladostnikom pomagati pri spopadanju s socialnim pritiskom na področju zunanjega izgleda, ki ga lahko doživljajo vsakodnevno. Program skuša oblikovati pozitivno vrstniško okolje, ki bi lahko preprečilo razvoj nezadovoljstva z lastnim telesom in posledično morebitnih motenj hranjenja, poleg tega pa mladostnike spodbuja, da so kritični do pritiskov medijev, ki skušajo postavljati telesne standarde v družbi. 

Program Stave in hazard med mladimi prav tako vključuje dva sklopa. V prvem sklopu osnovnošolce na prilagojen način ozavestimo o nevarnostih iger na srečo in stavah ter tem, kako prepoznati, se vesti in reagirati v situacijah, v katerih so prisotne igre na srečo. Pomembno je, da v tej fazi razumejo osnove, saj so osnovnošolci manj izpostavljeni igram na srečo. Večji poudarek je namenjen elementom iger na srečo v mobilnih in računalniških igrah, ki postajajo vedno bolj vstopna točka za patološko igranje na srečo pri zelo mladi populaciji. Drugi sklop je namenjen srednješolcem in se osredotoča na ključne pomanjkljivosti v znanju, veščinah in odnosu mladih do iger na srečo – zmotna prepričanja o sreči, posebno sposobnost za pomnjenje in selektivni spomin, zanemarjanje naključij in verjetnostnega računa, pomanjkanje odločevalskih veščin, uporabo razuma, nepravilno spopadanje s problemi ter predvsem nerazumevanje t. i. »House-edga« oz. prednosti, ki jo ima organizator igre na srečo pred igralcem.