Projekti preprečevanja zasvojenosti in preventive na področju zdravja

Projekti preprečevanja zasvojenosti in preventive na področju zdravja

Inštitut za zdravje in okolje redno sodeluje z javnimi zavodi v Mestni občini Ljubljana in izvaja preventivne programe za mlade na področju zdravja in preprečevanja (nekemičnih) zasvojenosti. V letu 2023 nadaljujemo z izvajanjem preventivnih programov na osnovnih in srednjih šolah znotraj mestne občine Ljubljana v sodelovanju z Mladinsko zvezo Brez izgovora Slovenija (No Excuse).

Program Vrstniško nasilje se dotika treh različnih tematik: vrstniškega nasilja, spletnega nasilja in spolnega nasilja. Namenjen je zmanjševanju nasilja med mladimi in vzpostavljanju varnejšega in prijetnejšega okolja v šolskem prostoru, saj je pojav vrstniškega nasilja med osnovnošolci in dijaki v porastu, kar še posebej velja za psihično in spletno nasilje. Program skuša s pomočjo različnih aktivnosti nasilje denormalizirati ter učence opremiti s spretnostmi, s katerimi se bodo zmogli postaviti zase in se nasilju zoperstaviti. Program, vezan na tematiko vrstniškega nasilja, smo v letu 2023 razširili ter šolam ponudili več različnih modulov, ki jih lahko izberejo glede na zaznane potrebe učencev in dijakov. Program je zasnovan zelo interaktivno, in sicer vključuje veliko socialnih iger, skupinskega dela, vodenih diskusij ter iger vlog.

Program Samopodoba mladih se posveča tematiki telesne samopodobe in je sestavljen iz več sklopov, ki so namenjeni različnim ciljnim skupinam ter posledično prilagojeni različnim starostim udeležencev. Namen programa je mladostnikom pomagati pri spopadanju s socialnim pritiskom na področju zunanjega videza, ki ga lahko doživljajo vsakodnevno. Program skuša oblikovati pozitivno vrstniško okolje, ki bi lahko preprečilo razvoj nezadovoljstva z lastnim telesom in posledično tudi razvoj morebitnih motenj hranjenja ali pretiranega in nezdravega načina obiskovanja fitnes centrov oz. pristopa do grajenja lastnega telesa in mišične mase. Poleg tega mladostnike spodbuja, da so kritični do pritiskov medijev, ki skušajo postavljati telesne standarde v družbi. Program je zastavljen tako, da udeleženci kritično ovrednotijo današnji pomen lepote in lepotne ideale v družbi.

Program Nekemične zasvojenosti smo v letu 2023 nekoliko nadgradili ter šolam ponudili bolj celosten program. V programu si lahko šole izberejo različne module, glede na potrebe, ki jih pri učencih ali dijakih zaznavajo, in sicer na temo zasvojenost s spletom, zasvojenost z videoigrami ter problematičnost igranja iger na srečo. Program zasvojenosti s spletom spodbuja pametno in uravnoteženo rabo spleta med mladostniki. V okviru delavnice mladostnike ozaveščamo o možnih pasteh sodobne tehnologije, s poudarkom na novo nastalih oblikah zasvojenosti in motnjah, povezanih z uporabo sodobnih tehnologij (zasvojenost z družbenimi omrežji, zasvojenost z igranjem videoiger, zasvojenost s spletnim nakupovanjem, zasvojenost s športnimi stavami itd.). V letu 2023 bomo pilotno izvajali program, v okviru katerega bodo učenci spoznali lastnosti pojava zasvojenosti z računalniškimi igrami, reflektirali svojo lastno uporabo videoiger in ozavestili, kako preprečiti zasvojenost. Program o nevarnostih iger na srečo pa se osredotoča na ključne pomanjkljivosti v znanju, veščinah in odnosu mladih do iger na srečo ter na zmotna prepričanja o sreči, zanemarjanje naključij in verjetnostnega računa, pomanjkanje odločevalskih veščin, uporabo razuma, nepravilno spopadanje s problemi ter predvsem nerazumevanje t. i. »House-edga« oz. prednosti, ki jo ima organizator igre na srečo pred igralcem. Glede na starost vključenih udeležencev na prilagojen način mlade ozavestimo o nevarnostih iger na srečo in stavah ter jim razložimo, kako prepoznati, se vesti in reagirati v situacijah, v katerih so igre na srečo prisotne. V preteklosti smo programe v srednjih šolah izvajali samo s fanti, v letu 2023 pa bomo program izvajali tudi za dekleta, saj smo po pridobljenih izkušnjah iz preteklih let izvajanja in prek pogovorov s pedagoškimi delavci zaznali potrebo po tem.

Izvajanje programov v letu 2023 sofinancira Mestna občina Ljubljana.