Projekti preprečevanja zasvojenosti in preventive na področju zdravja

Projekti preprečevanja zasvojenosti in preventive na področju zdravja

Inštitut za zdravje in okolje redno sodeluje z javnimi zavodi v Mestni občini Ljubljana in izvaja preventivne programe za mlade na področju zdravja in preprečevanja (nekemičnih) zasvojenosti. V letu 2024 nadaljujemo z izvajanjem preventivnih programov na osnovnih in srednjih šolah znotraj mestne občine Ljubljana v sodelovanju z Mladinsko zvezo Brez izgovora Slovenija (No Excuse).

V letu 2024 bomo v okviru razpisa Mestne občine Ljubljana izvajali dva projekta, ki naslavljata izzive, s katerimi se mladi srečujejo tekom odraščanja oziroma zgodnjega in srednjega mladostništva. Projekta naslavljata stiske na področju samopodobe pri mladostnikih v osnovni in srednji šoli.

Program Samopodoba za OŠ se posveča tematiki samopodobe in je sestavljen iz štirih ur delavnic, pri čemer vsaka naslavlja en vidik samopodobe (tj. telesne, socialne, čustvene in akademske). Namen programa je mladostnikom pomagati pri spopadanju s socialnimi pritiski na področju zunanjega videza, ki jih lahko doživljajo vsakodnevno. Program skuša oblikovati pozitivno vrstniško okolje, ki bi lahko preprečilo razvoj nezadovoljstva z lastnim telesom in posledično tudi razvoj morebitnih motenj hranjenja ali pretiranega in nezdravega načina obiskovanja fitnes centrov oz. pristopa do grajenja lastnega telesa in mišične mase. Program krepi samozavedanje in koriščenje lastnih mentalnih kapacitet mladostnika, kot so prepoznavanje in uravnavanje čustev ipd. Udeleženci reflektirajo tudi lastne pozitivne lastnosti in lastnosti drugih, da s tem krepijo samopodobo tudi na področjih, ki sežejo preko vidnega in telesnega. Poleg tega aktivnosti mladostnike spodbujajo, da so kritični do pritiskov medijev, ki skušajo postavljati telesne standarde v družbi. Program je zastavljen tako, da udeleženci kritično ovrednotijo današnji pomen lepote in lepotne ideale v družbi ter uvidijo pritiske digitalnih medijev, ki krojijo našo samopodobo in nam postavljajo ideale, ki so težko dosegljivi.

Program Samopodoba za SŠ pa se posveča tematiki samopodobe na srednjih šolah, pri čemer vključuje dva sklopa, enega za dekleta in enega za fante. Sklopa sta si sorodna in naslavljata zelo podobne vsebine, pri čemer želimo s pomočjo ločevanja mladostnikov po spolu omogočiti bolj odprt in varen prostor za diskusijo o sebi in svojem doživljanju. Namen programa je mladostnikom pomagati pri spopadanju s socialnimi pritiski na področju zunanjega videza in samopodobe na splošno, ki jih lahko doživljajo vsakodnevno. Tudi ta program naslavlja različne vidike samopodobe ter mlade spodbuja predvsem k samorefleksiji in kritičnemu razmisleku, s pomočjo česar udeleženci ovrednotijo današnji pomen lepote in lepotnih idealov v družbi ter uvidijo socialne pritiske, ki jih imajo slednji na naše vedenje, mišljenje, vrednote itd. Program skuša oblikovati pozitivno vrstniško okolje, ki bi lahko preprečilo razvoj nezadovoljstva z lastnim telesom in posledično tudi razvoj morebitnih motenj hranjenja ali pretiranega in nezdravega načina obiskovanja fitnes centrov oz. pristopa do grajenja lastnega telesa in mišične mase.

Izvajanje programov v letu 2024 sofinancira Mestna občina Ljubljana.