1 % imaš, komu ga daš?

Lahko ne narediš ničesar in ga preprosto prispevaš v državni proračun. Lahko pa si proaktiven/-na ter svoj 1 % od dohodnine podariš kateri od organizacij, ki se trudijo s svojim delovanjem poskrbeti za dobrobit družbe.

Lahko ga podariš tudi nam! Zakaj? Zate imamo kar pet razlogov! S svojo donacijo, ki je zate popolnoma brezplačna, nam namreč pomagaš, da lahko še naprej:

Skrbimo za varovanje zdravja in okolja

S svojim delovanjem se vselej zavezujemo k varovanju zdravja in okolja. To pomeni, da se ukvarjamo predvsem s temami, kot so spremljanje in varovanje kakovosti zraka, varstvo voda, prilagajanje in blaženje podnebnih sprememb, spodbujanje zdravju in okolju prijazne mobilnosti, vprašanja o alkoholni in tobačni politiki ter druge problematike, povezane z varstvom zdravja in okolja.

Za pozitivne družbene spremembe s projekti na vseh področjih povezujemo različne deležnike, kot so mladi, javno zdravstvo in iniciative za varovanje okolja. Eden od takšnih projektov je na primer mednarodni raziskovalni in ozaveščevalni projekt CleanAir4Health. V sklopu slednjega raziskujemo, kolikšni so zdravstveni stroški zaradi onesnaženosti zraka ter katere politike in ukrepi že obstajajo in so učinkoviti za izboljšanje kakovosti zraka ter posledično zmanjševanje vpliva na naše zdravje in zdravstveno blagajno.

S svojim delovanjem se vselej zavezujemo k varovanju zdravja in okolja. 

Delimo svoje znanje z drugimi

Z donacijo dohodnine nam lahko pomagate, da lahko še naprej delimo svoje znanje na delavnicah, proaktivnih kavarnah, spletnih seminarjih in konferencah ter tako poskrbimo za izobraževanje različnih generacij na temo zdravja in varovanja okolja.

Svoje znanje z drugimi delimo tudi v okviru projekta Sustainaware, namen katerega je mlade v Sloveniji in na Madžarskem izobraziti o podnebnih spremembah in blaženju njihovih posledic. V sklopu projekta smo izdali publikacijo WTF so podnebne spremembe, cilj katere je bralce navdihniti, da tudi sami postanejo del rešitve problema globalnega segrevanja.

V sklopu projekta Sustainaware smo izdali publikacijo WTF so podnebne spremembe.

Spremljamo delo odločevalcev

Natančno spremljamo odločitve vlade in drugih odločevalcev, ki so v nasprotju z varovanjem okolja in zdravja. Tako smo na primer podali pripombe na Zakon o varstvu okolja (ZVO-2) ter pripombe na osnutek Odloka o spremembi Odloka o programu porabe sredstev sklada za podnebne spremembe.

V sporočilih za javnost tudi redno pozivamo k potrebnim spremembam zakonodaje na področju tobačne in alkoholne industrije, varovanja čistega zraka, okolju prijazne mobilnosti ipd.

Spodbujamo aktivacijo

Močno spodbujamo aktivacijo mladih ter jih želimo pripraviti na to, da bodo tudi sami v prihodnosti skrbeli za naš planet.

Smo partner projekta Mladinska akademija zagovorništva okolja in zdravja, v sklopu katerega želimo mladinske delavce ter posledično mladinske organizacije in mlade opolnomočiti za uspešno zagovorništvo ter jih opremiti z metodami in veščinami, kako naj pridobljeno znanje aktivno uporabljajo pri mladinskem delu in ga prenašajo naprej.

Spodbujamo tudi k aktivni skrbi za lastno zdravje, poleg tega pa javnost redno obveščamo o načinih, na katere lahko sami pomagajo pri varovanju okolja (npr. čistega zraka), saj lahko vsak posameznik s svojim doprinosom naredi veliko za naš planet.

S konkretnimi produkti skrbimo za ozaveščanje širše javnosti

Pri svojem delu pa ustvarjamo tudi konkretne produkte, ki uporabnikom pomagajo pri razumevanju lastnega vpliva na okolje. Tako smo na primer pripravili kalkulator ekološkega odtisa, s pomočjo katerega lahko uporabnik ugotovi, ali je zaradi svojega načina življenja pod ali nad globalnim povprečjem ekološkega odtisa.

To so le nekatera izmed področij našega delovanja in nekaj produktov našega predanega dela. Z vašo podporo bomo lahko svoje aktivnosti za bolj zdravo okolje in prilagajanje na podnebne spremembe ponudili še širšemu krogu ljudi!