International Training in Romania

Mladi vodje in mladinski delavci iz Romunije, Slovenije in Španije so se srečali v Branu v Romuniji z namenom iskanja odgovorov na vprašanje, kako lahko mladinske organizacije in mladi aktivno sodelujejo pri reševanju globalnih okoljskih izzivov ter spodbujanju zelenega prehoda.

Med 25. in 29. septembrom 2023 je torej del ekipe Inštituta za zdravje in okolje (IZO) skupaj z ekipama partnerjev projekta Sustainable NGOs, organizacijama GEYC and Intepreta Natura, izpeljal intenzivno usposabljanje za mlade, mlade vodje in mladinske delavce, ki je potekalo v vasici Bran v Romuniji. Pobuda je združila mlade in predstavnike mladinskih organizacij, ki se zavzemajo za trajnostni razvoj, da bi raziskali, razpravljali in konkretno ukrepali na področju okoljskih, socialnih in gospodarskih vprašanj, povezanih s trajnostjo tako v mladinskem sektorju kot tudi širše. Dogodek je bil organiziran v sklopu projekta Sustainable NGOs, ki ga sofinancira Evropska unija (Erasmus+). 

Prvi dan programa usposabljanja, 26. 9. 2023, so udeleženci razmišljali o pomenu pojma trajnost in podnebnih spremembah. Poskušali so identificirati različne okoljske problematike in vprašanja, ki predstavljajo izziv državam, iz katerih prihajajo udeleženci – Romuniji, Sloveniji in Španiji ter drugim državam sveta. Skupinska dinamika, simulacijske igre in gledališke tehnike, s katerimi je udeležence animirala ekipa GEYC, so bile uporabljene za izmenjavo in razpravo o izzivih, s katerimi se dandanes sooča človeštvo. Med obravnavanimi vprašanji so bili pravično deljenje in izraba naravnih virov, pomanjkanje vode, onesnaževanje, povezano s turizmom, svetlobno onesnaževanje in pomanjkanje ozaveščenosti o ravnanju z odpadki ter problematika netrajnostnega prometa.

Drugi dan je bil namenjen spoznavanju teorije ekološkega in ogljičnega odtisa ter merjenju osebnega ekološkega odtisa in pa ogljičnega odtisa organizacij – slednjega s pomočjo merilnega orodja oz. kalkulatorja, ki ga je IZO, skupaj s partnerji, razvil v okviru projekta in prilagodil posebej za (mladinske) nevladne organizacije. Na podlagi izračunov so udeleženci oz. predstavniki organizacij lažje razumeli in ocenili vpliv svojih aktivnosti oz. aktivnosti svoje organizacije na okolje ter pomen merjenja in zmanjševanja svojega ogljičnega oz. ekološkega odtisa. Predstavljeni so bili tudi nekateri relevantni rezultati iz Poročila raziskave o trajnosti v mladinskih nevladnih organizacijah, poleg tega pa je bila pomembna tudi diskusija o trajnostnem turizmu, v okviru katere je bilo osvetljeno konkretno vedenje udeležencev v povezavi z usposabljanjem v Romuniji (npr. način, kako so pripotovali v Romunijo, izbira prenočišča, prehrana itd.). Na ta način smo tako z relevantno temo obeležili tudi svetovni dan turizma, ki je potekal 27. 9. 2023.

Tretji dan, 28. 9. 2023, so udeleženci pod vodstvom ekipe organizacije Intepreta Natura raziskovali dobre trajnostne oz. okoljske prakse, ki se uporabljajo v mladinskih organizacijah. S pomočjo skupinskega dela in diskusije so udeleženci prepoznali in izpostavili trajnostne ukrepe, ki jih je mogoče izvajati v vsakdanjem življenju. Poudarjena je bila potreba po upoštevanju treh razsežnosti trajnosti – okoljske, družbene in gospodarske, pri čemer je bilo ugotovljeno, da so ti trije stebri trajnosti ključni za bolj trajnostno prihodnost. Poleg tega so imeli nekateri udeleženci usposabljanja priložnost predstaviti svoje izkušnje in dobre prakse, ki jih njihove organizacije izvajajo na področju trajnosti, kar je služilo kot navdih za ostale udeležence. Udeleženci so pripravili tudi konkretne akcijske načrte za svojo organizacijo, projekt ali dogodek, v katerih so predlagali trajnostne ukrepe.

V treh dneh usposabljanja so udeleženci prek različnih aktivnosti spoznavali različne vidike trajnosti, si izmenjali izkušnje, se naučili, kako izmeriti svoj ogljični odtis oz. odtis svoje organizacije, pripravili akcijske načrte za uvajanje trajnostnih sprememb v svoji organizaciji oz. projektih v prihodnosti ter tako nadgradili svoje zelene kompetence. Med usposabljanjem je bil poudarjen pomen upoštevanja tako okoljskih kot tudi družbenih in gospodarskih razsežnosti trajnosti za bolj pravično in trajnostno prihodnost.

Delo in sodelovanje pa se nadaljuje tudi po usposabljanju. Udeleženci usposabljanja bodo namreč v svojih organizacijah, ob podpori mentorjev iz treh partnerskih organizacij projekta Sustainable NGOs, v prihodnjih mesecih implementirali akcijske načrte, ki jih so jih pripravili v okviru usposabljanja. V letu 2024 bodo posamezniki in organizacije, ki bodo uspešno implementirali akcijske načrte, vabljeni, da predstavijo primer svoje organizacije na nadaljnjih dogodkih projekta Sustainable NGOs (seminarji, mednarodna konferenca).