Poročilo raziskave o trajnosti v mladinskih nevladnih organizacijah

Z veseljem vam predstavljamo poročilo raziskave projekta SustainableNGOs, s katero smo preverjali dojemanje in vključevanje trajnosti v mladinskih nevladnih organizacijah.

Raziskavo smo izvajali v treh državah partnerjev projekta – Sloveniji, Španiji in Romuniji. Njen cilj je bil raziskati stališča mladinskih nevladnih organizacij glede trajnosti ter njihova prizadevanja za spodbujanje trajnostnega razvoja in varovanje okolja.

Analizirali smo izkušnje mladih na področjih sodelovanja z odločevalci, razvijanja zelenih veščin, vključevanja mladih v okoljska vprašanja ter identificiranja najboljših praks za doseganje trajnosti.

Vabljeni k branju!