International Training in Romania

Inštitut za zdravje in okolje v partnerstvu z organizacijama GEYC (Romunija) in Interpreta Natura (Španija) organizira usposabljanje na področju trajnostnega delovanja organizacij v mladinskem sektorju za mladinske delavce in mlade vodje. Usposabljanje bo potekalo v mestecu Bran v Romuniji, in sicer od 25. 9. do 29. 9. 2023 (25. in 29. 9. sta dneva, namenjena potovanju oz. prihodu/odhodu).

Dogodek je organiziran v sklopu projekta Sustainable NGOs, ki ga sofinancira Evropska unija (Erasmus+). Cilj projekta je povečati zavedanje o podnebnih spremembah in okoljskih izzivih v skladu z evropskimi in svetovnimi strateškimi dokumenti v mladinskem sektorju, opolnomočiti mladinski sektor za trajnostno delovanje in zeleni prehod ter izboljšati zelene kompetence mladih, mladinskih delavcev in voditeljev ter jim pomagati spremeniti lastne navade in vedenjske vzorce, da bodo postali akterji sprememb tako v mladinski organizaciji kot izven nje.

Program bodo z inovativnimi pedagoškimi pristopi vodili mentorji iz treh partnerskih držav – Slovenije, Španije in Romunije. Udeleženci bodo na usposabljanju: 

  • pridobili celovito razumevanje pojma trajnosti;
  • imeli priložnost za mreženje in povezovanje s podobno mislečimi mladinskimi delavci in vodji iz različnih držav za morebitno sodelovanje v prihodnosti ter deljenje dobrih praks;
  • črpali navdih iz uspešnih trajnostnih pobud na tem področju, ki bodo predstavljene na usposabljanju;
  • dobili informacije o uporabi kalkulatorja ogljičnega odtisa za organizacije in ga uporabili kot orodje za oceno trajnostnega delovanja svoje organizacije;
  • dostopali do posebnih smernic za bolj trajnostne projekte in delovanje organizacij v nevladnem oz. mladinskem sektorju;
  • s pomočjo mentorjev in na podlagi potreb svoje organizacije sestavili akcijski načrt za vpeljevanje in izvajanje trajnostnih praks;
  • izkoristiti brezplačno mentorstvo in podporo na trajnostni poti svoje organizacije tudi po opravljenem usposabljanju;
  • in še kaj drugega.

Po zaključenem usposabljanju bodo lahko udeleženci v svojih organizacijah ob podpori mentorjev v prihodnjih mesecih implementirali akcijske načrte, ki jih bodo pripravili v okviru usposabljanja. V letu 2024 bodo udeleženci, ki bodo uspešno implementirali akcijske načrte, vabljeni, da predstavijo primer svoje organizacije na nadaljnjih dogodkih projekta Sustainable NGOs (seminarji, mednarodna konferenca).

Usposabljanje je brezplačno in bo potekalo v angleškem jeziku. Stroške potovanja (delno) krije organizator, stroške bivanja in prehrano pa v okviru celega usposabljanja krije organizator v celoti. Udeležencem bodo stroški prevoza v primeru, da izberejo bolj trajnostno obliko transporta (vlak, avtobus), povrnjeni do skupaj 200 EUR v obe smeri, v primeru, da izberejo manj trajnostno obliko transporta (letalo), pa do skupaj 150 EUR v obe smeri.

Prijave zbiramo do 3. 9. 2023. Prijavnica je na voljo here.

Za vsa dodatna vprašanja pišite na naslov: info@izo.si.

Vabljeni k prijavi!