Inštitut za zdravje in okolje predstavlja nadgrajeno različico kalkulatorja ekološkega odtisa

Ljubljana, 30. november 2023Institute for Health and Environment z velikim zadovoljstvom oznanja nadgradnjo slovenskega kalkulatorja ekološkega odtisa in lansiranje njegove nove romunske različice. Ta korak, ki smo ga opravili v sodelovanju z organizacijo Global Footprint Network, predstavlja pomemben del naših prizadevanj za spodbujanje trajnostnega razvoja in okoljske zavesti, še posebej v času, ko se soočamo z globalnimi okoljskimi izzivi.

Nadgrajeni slovenski kalkulator ekološkega odtisa

Kalkulator ekološkega odtisa je orodje, namenjeno izračunu osebnega ekološkega odtisa posameznika, za katerega do konca leta 2023 pričakujemo že več kot 20.000 vnosov. Kalkulator ni namenjen zgolj predajanju informacij o posameznikovem osebnem dnevu ekološkega dolga, temveč uporabniku ponuja tudi številne nasvete za njegovo zmanjšanje, na podlagi katerih lahko vsak posameznik že z majhnimi spremembami naredi veliko razliko.

Dve leti po prvotnem razvoju slovenske različice kalkulatorja smo ga nadgradili z novimi družbenoekonomskimi filtri, ki omogočajo boljši vpogled v ekološki odtis prebivalcev Slovenije. Nadgradnja vključuje tudi izboljšano uporabniško izkušnjo in interaktivne elemente, ki bodo uporabnikom omogočili lažje razumevanje in upravljanje njihovega osebnega ekološkega odtisa.

Kot poudarja Tomaž Gorenc, direktor Inštituta za zdravje in okolje, bo ta nadgradnja “izboljšala kakovost podatkov ekološkega odtisa prebivalcev Slovenije, ki jih bomo lahko povezali z izbranimi družbenoekonomskimi dejavniki. Na takšen način bomo bolje razumeli značilnosti ekološkega odtisa Slovenije, kar lahko pomaga pri uvajanju lokalno usmerjenih ukrepov, ki bi učinkoviteje zmanjšali odtis ter pripomogli k cilju iz Strategije razvoja Slovenije 2030.

Predstavitev romunskega kalkulatorja ekološkega odtisa

V okviru projekta EcoFootprint Romania smo sodelovali tudi pri razvoju romunske različice kalkulatorja, ki je bila uradno predstavljena 28. novembra 2023 na nemški ambasadi v Bukarešti.

Ta kalkulator je prav tako prosto dostopen prek spleta in bo služil kot pomembno učno orodje za romunske učitelje in učence. V okviru projekta EcoFootprint bodo razvita tudi druga učna gradiva, ki bodo pomagala pri izobraževanju o ekološkem odtisu, vplivu ljudi na okolje in podnebnih spremembah.

Ob tej priložnosti je Georgiana Grigore, koordinatorka projekta EcoFootprint, izpostavila, da je “kalkulator ekološkega odtisa odlično orodje za učence, ki bodo lahko skupaj s svojimi učitelji in starši preverili, kako okolju prijazen je njihov življenjski slog in ali bi za podporo svojim vsakodnevnim dejavnostim potrebovali več planetov Zemlja, kot jih imamo dejansko na voljo. Rezultat jih ozavesti o vplivu njihovih dejanj na okolje in spodbudi k razpravi o spremembi navad za bolj trajnosten način življenja ter ohranjanje planeta.”

Vabljeni k izračunu lastnega ekološkega odtisa!