Vključevanje okoljskih dimenzij v javne finance – uvajanje načela 'da se ne škoduje bistveno'

Projekt “Vključevanje okoljskih dimenzij v javne finance – uvajanje načela ‘da se ne škoduje bistveno’ (DNSH)” predstavlja pobudo Generalnega direktorata Evropske komisije za strukturne reforme (DG Reform). 

Cilj projekta je osmim državam članicam EU (Avstriji, Belgiji, Madžarski, Italiji, Latviji, Slovaški, Sloveniji in Španiji) omogočiti vključevanje načela DNSH v njihove politike in ukrepe. Namen je ustvariti uporabna orodja in smernice, ki bodo državam pomagale integrirati načelo DNSH (angleško: Do No Significant Harm) v njihove sisteme javnega finančnega upravljanja. To obsega temeljito pregledovanje trenutnih zakonskih okvirov, oblikovanje priporočil za upravljanje podatkov po državah, organizacijo izobraževalnih delavnic in razvoj primerov dobrih praks za različne sektorje.

Projekt si prizadeva izboljšati zmožnost sodelujočih držav, da uskladijo svoje javne investicije z evropskimi in nacionalnimi okoljskimi ter podnebnimi cilji, kar prispeva k ciljem Evropskega zelenega dogovora.

Cilji projekta so:
  1. Glavni cilj: Spodbujanje institucionalnih, administrativnih in strukturnih reform za rast v sodelujočih državah: Avstriji, Belgiji, Madžarski, Italiji, Latviji, Slovaški, Sloveniji in Španiji.
  2. Specifični cilji:
    • Podpora nacionalnim oblastem pri izboljšanju njihove sposobnosti za oblikovanje, razvoj in izvajanje reform: Ta cilj vključuje pomoč državam članicam pri krepitvi njihovih zmogljivosti za načrtovanje in izvajanje učinkovitih reform, ki bodo vključevale načelo DNSH.
    • Podpora nacionalnim oblastem pri pripravi, spremembi, izvajanju in pregledu načrtov za okrevanje in odpornost: To vključuje pomoč pri prilagajanju in izboljšanju nacionalnih načrtov za okrevanje in odpornost v skladu z Uredbo (EU) 2021/241, ki prav tako vključuje načela DNSH​.