Ljubljanski ledenik: podhodi, območja pod mostovi

Kot območja z veliko priložnostmi pri spopadanju z vročinskimi valovi smo prepoznali območja pod mostovi. 

Ti kraji se lahko izkažejo kot uporabna območja, kamor se lahko ljudje zatečejo v času vročinskih valov. Mostovi in podhodi so običajno zgrajeni tako, da zagotavljajo senco in zmanjšujejo učinke sončne svetlobe na tleh. Hkrati lahko hladen zrak, ki se ohlaja v bližini tal, na teh območjih ostane ujet, kar pripomore k nižanju temperature.

V prostorih pod mostovi je po vsem svetu mogoče videti številne inovativne oblikovalske zamisli in rešitve. V nekaterih mestih so območja že prepoznana kot možna zatočišča pred vročino. V New Yorku so območja pod mostovi in podhodi na primer del programa “Beat the Heat” (prevedeno kot “Premagaj vročino”), ki ljudi spodbuja, naj se tja zatečejo v času vročine (2). 

Kot dober primer te prakse smo prepoznali rolkarski (skate) park pod Fabianijevim mostom ob Cukrarni. MOL z izgradnjo tega projekta omogoča aktivno preživljanje prostega časa na prostem tudi v času vročinskih valov (3). Rolkanje v senci mostu je veliko bolj vzdržno in zdravju manj škodljivo kot tovrstna rekreacija na mestih, ki so neposredno izpostavljena sončni pripeki.

Ljubljanski ledenik je projekt, ki širi informacije o pomenu, vplivu ter zaščiti pred vročinskimi valovi. Več vsebine je mogoče najti na plakatih, postavljenih po središču mesta, ter na naslednji povezavi. Projekt sofinancira Mestna občina Ljubljana.

(1) Cindik Akinci, Y., S. Demir, Ö. Demirel., 2016. Landscape Architecture and Creating Innovative Spaces under Highway Overpasses. Environmental Sustainability and Landscape Management., str. 1–10. (URL: https://www.researchgate.net/publication/311151366_Landscape_Architecture_and_Creating_Innovative_Spaces_under_Highway_Overpasses)
(2) New York City Emergency Managment. Beat the Heat. URL: https://www.nyc.gov/assets/em/html/beat-the-heat/beattheheat.html (citirano 20. 4. 2023)
(3) https://www.ljubljana.si/sl/moja-ljubljana/ljubljana-zate/pregled-vseh-projektov/skate-park-pod-fabianijevim-mostom/