Ljubljanski ledenik: mestni toplotni otok

Območje glavne železniške in avtobusne postaje je nedvomno eno od največjih ljubljanskih potovalnih vozlišč ljudi, ki se v mesto dnevno odpravljajo na delo, prostočasne dejavnosti itd. 

To območje v toplem delu leta hkrati velja za eno izmed najbolj vročih točk ljubljanskega mestnega toplotnega otoka (1). Gre za pojav, pri katerem je mestni prostor predvsem zaradi prevlade pozidanih površin in pomanjkanja zelenih površin, kot so parki, zelenice in zelene avenije, toplejši od svojega širšega zaledja. To se predvsem odraža v najbolj vročih delih dneva, še bolj pa ponoči, saj se mesto v primerjavi z zaledjem ohlaja veliko počasneje. 

Pojav na človeka in njegove dejavnosti vpliva na različne načine. Višje temperature za organizme predstavljajo toplotni stres. Mestni toplotni otok zaradi povečane potrebe po ohlajanju prostorov prispeva k večji porabi energije, kar povečuje izpuste toplogrednih plinov, ki prispevajo k podnebnim spremembam – te pa (posledično) vplivajo na intenzivnost vročinskih valov znotraj mestnih toplotnih otokov (2, 3).

Ljubljanski ledenik je projekt, ki širi informacije o pomenu, vplivu ter zaščiti pred vročinskimi valovi. Več vsebine je mogoče najti na plakatih, postavljenih po središču mesta, ter na naslednji povezavi. Projekt sofinancira Mestna občina Ljubljana.

(1) Komac, B., Ciglič, R., Loose, A., Pavšek, M., Čermelj, S., Oštir, K., Kokalj, Ž., Topole, M., 2016. Urban Heat Island in the Ljubljana City. V: Musco, F. (ur.). Counteracting Urban Heat Island Effects in a Global Climate Change Scenario. Singapur: Springer., str. 223–344. DOI: 10.1007/978-3-319-10425-6_12
(2) United States Environmental Protection Agency, 2023. Heat Islands. URL: https://www.epa.gov/heatislands/heat-island-impacts#water (citrano 6. 4. 2023).
(3) Sachindra, D. A., Muthukumaran, A. W. M. Ng, S., Perera, B. J. C. Impact of climate change on urban heat island effect and extreme temperatures: a case-study. Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society, 142, 694, str. 172–186. DOI: 10.1002/qj.2642