Webinar: Priložnosti uporabe zunanjega prostora šol za starejše otroke in mladostnike

V okviru Partnerstva za okolje in zdravje z Urbanističnim inštitutom RS organiziramo spletno izobraževanje o priložnostih uporabe zunanjega prostora šol, ki bo potekalo v sredo, 9. marca 2022, od 16.00 do 17.30.

Na dogodek se lahko prijavite In a 2020 survey.

Z več strokovnimi in praktično naravnanimi predstavitvami bomo udeležencem predstavili različne vidike, ki so pomembni za ustvarjanje ustreznih možnosti in krepitev uporabe zunanjega prostora osnovnih in srednjih šol tako v času pouka kot izven njega.

Iskali bomo odgovore na vprašanja, kot so: Kateri so vidiki kakovosti zunanjega prostora šol? Čemu vse lahko služi? Kakšne vse potrebe starejših otrok in mladostnikov se lahko v njem uresničujejo? Kako povečati in izboljšati obstoječe potenciale za njegovo uporabo? Kaj so vidiki kakovostnega načrtovanja in urejanja? Kako se lahko šola v to aktivno vključi? Kako lahko pristopimo k soustvarjanju vsestransko uporabnega in privlačnega zunanjega prostora šole? Kakšna je lahko pri tem vloga ravnatelja, učiteljev, učencev in dijakov in kakšna lokalne skupnosti?

Predavateljici, krajinski arhitektki z Urbanističnega inštituta RS, mag. Ina Šuklje Erjavec in Jana Kozamernik, bosta na vprašanja poskušali odgovoriti s pomočjo praktičnih primerov in izkušenj. 

V drugem delu bomo odprli možnost za razpravo in skušali čim konkretneje odgovoriti na vprašanja udeležencev glede urejanja obšolskega prostora, vključevanja učiteljev in učencev v različne procese, o potrebah, ki jih imajo šole glede uporabe zunanjega prostora v okviru kurikuluma glede na izkušnje preteklih let, pa tudi o ovirah in problemih, s katerimi se na tem področju srečujejo (npr. vzdrževanje, vandalizem ipd.).

Vabimo vas, da se nam pridružite v sredo, 9. marca 2022, ob 16.00! Prijave zbiramo In a 2020 survey.