Vpliv kajenja in tobačne industrije na okolje

11. novembra obeležujemo dan boja proti odvisnosti. Odvisnost lahko predstavlja ponavljajoče uživanje snovi, kot so na primer droge in alkohol, povezujemo pa jo tudi z različnimi vedenji, kot so zasvojenost z delom ali nakupovanjem, igrami na srečo, v današnjem času pa tudi uporaba spleta in sodobnih tehnologij.

Med zasvojenost s psihoaktivnimi substancami pa poleg alkohola in drog sodi tudi kajenje. Večina ljudi se zaveda izjemno škodljivega vpliva tobaka za zdravje in dejstva, da vsako leto zahteva na milijone življenj.

Vendar pa tobačna industrija zaradi proizvodnje in gojenja tobaka negativno vpliva tudi na okolje, ne samo na posameznike, ki kadijo ali so podvrženi pasivnemu kajenju. V članku ter infografikah vam predstavljamo pet od številnih negativnih posledic,[1] ki jih ima tobačna industrija na okolje, kar lahko služi kot dodaten razlog za razmislek o prenehanju kajenja.

1. Krčenje gozdnih površin

Praznjenje gozdnih površin za proizvodnjo tobaka vodi v krčenje gozdov, kar negativno vpliva na gozdne vire. Vsako leto je zaradi tobačne industrije posekanih kar 200.000 hektarjev gozda.

Poleg tega sedanji načini gojenja tobaka niso trajnostni, kar pogosto privede do okrnjene zmožnosti obnavljanja gozdov in tal. To ogroža obnovo gozdov in lahko vodi v trajno deforestacijo.

Zaradi proizvodnje vžigalic, ki se uporabljajo za prižiganje cigaret, je vsako leto posekanih kar 9 milijonov dreves.

2. Onesnaženje in pomanjkanje vodnih virov

Uporaba agrokemikalij povzroča onesnaževanje vodnih virov, kar dokazujejo agrokemični odpadki, ki se pojavljajo v vodah v bližini skupnosti, ki se ukvarjajo z gojenjem tobaka.

Sečnja dreves, vključno s kavčukovcem in avtohtonimi drevesnimi vrstami, vodi do krčenja gozdov in spreminjanja lokalnih vodotokov iz trajnih v zgolj sezonske, kar povzroča pomanjkanje vode.

Na kakovost pitne vode vplivajo tudi arzen, svinec in etilfenol, ki iz cigaret prodirajo v vodne vire.

3. Negativen vpliv na vodne živali

Marsikdo niti ne pomisli, da lahko ima tobačna industrija negativen vpliv na morsko življenje, ne samo na biodiverziteto na področjih, na katerih se prideluje tobak.

Vendar pa cigaretni ogorki pogosto najdejo pot v reke, morja in oceane. Tam predstavljajo nevarnost zadušitve za morske živali, ki jih lahko nehote zaužijejo. Poleg tega veliko tveganje za smrt in bolezni številnih vodnih živali povzročajo tudi strupene kemikalije, ki se izpirajo v vodo.

To velja tudi za pesticide, ki se uporabljajo pri proizvodnji tobaka, saj ti pogosto zaidejo v vodne vire, tam pa imajo škodljiv vpliv na življenje vodnih organizmov.

4. Pri proizvodnji tobačnih izdelkov nastanejo škodljivi odpadki

Dejstvo, da so cigaretni ogorki med najpogostejšimi odpadki na svetu, je izjemno skrb vzbujajoče. Vsako leto je po svetu namreč odvrženih 4,5 bilijona cigaretnih ogorkov, ki predstavljajo kar 19–38 % vseh odpadkov, zbranih pri čiščenju oceanov po vsem svetu. Zaskrbljujoč je tudi podatek, da cigaretni ogorek za razkroj potrebuje kar do 15 let.

Škodljivi odpadki nastanejo tudi zaradi vžigalnikov za cigarete, ki jih uporabniki po določenem času večinoma zavržejo, saj so za njihovo izdelavo potrebni plastika, kovina in butan. Poleg tega elektronske cigarete in podobne naprave vsebujejo baterije ter druge nevarne in biološko nerazgradljive materiale.

5. Cigarete so krive za številne požare

Proizvodnja cigaret, ki se, ko dogorijo, ne ugasnejo same, lahko vodi do nenamernih požarov. Cigarete so med najpogostejšimi vzroki za nenamerno zanetene požare, vključno z gozdnimi požari, v katerih lahko pogori več hektarjev gozdnih površin, nastanejo pa tudi smrtne žrtve.

Po podatkih Ameriškega združenja za opekline (American Burn Association) v ZDA vsako leto v požarih, ki jih povzročijo cigarete, umre približno 900 ljudi, približno 2500 pa je ranjenih. Približno 100 smrtnih žrtev v požarih vsako leto je otrok in nekadilcev, torej ljudi, ki s kajenjem in tobačno industrijo nimajo opravka.

Kot lahko vidite, odvisnost od kajenja ne vpliva samo na zdravje posameznika, ki se je odločil prevzeti to škodljivo navado, temveč ima negativen vpliv tudi na gozdne površine, vode, živali in posameznike, ki s kajenjem sploh niso povezani.

Če se želite odvaditi od kajenja, se lahko obrnete na svetovalni telefon za opuščanje kajenja.


[1] Podatki so vzeti iz poročila o tobačni industriji in vplivu na okolje, ki ga je pripravila organizacija STOP (STOP: A Global Tobacco Industry Watchdog). Celotno poročilo najdete In a 2020 survey.