Svetovni dan ekološkega dolga letos zaznamuje začetek kampanje “100 dni priložnosti”, ki vodijo do konference COP26

Kampanja “100 dni priložnosti” izpostavlja praktične načine za vsako državo, mesto ali podjetje, s katerimi se lahko pripravijo na posledice ekološkega dolga. Te rešitve pa pripomorejo tudi k zakasnitvi svetovnega dne ekološkega dolga. Kampanjo so pripravili Global Footprint Network, Škotska agencija za varovanje okolja (SEPA), projekt Drawdown in Schneider Electric.

LJUBLJANA, SLOVENIJA; OAKLAND, KALIFORNIJA, ZDA; 29. julij 2021 — Danes, na dan svetovnega ekološkega dolga, razkrivamo kampanjo 100 dni priložnosti, ki so jo pripravili vodilni akterji na področju trajnosti: Global Footprint Network, Škotska agencija za varovanje okolja (SEPA) in projekt Drawdown Europe. Pobuda vključuje preverjene in razširljive rešitve, ki prispevajo k vzpostavitvi ravnovesja med ekološkim odtisom človeštva in biološkimi viri, ki jih lahko naravni ekosistemi planeta trajnostno obnavljajo.

Medtem ko je svet še vedno v veliki meri nepripravljen in zaskrbljenost zaradi nedavnih ekstremnih vremenskih pojavov narašča, se bodo predstavniki nacionalnih vlad čez 100 dni zbrali na vrhu COP26 v Glasgowu, ki velja za zadnjo priložnost za globalno podnebno ukrepanje. 

“Ne glede na to, kaj se zgodi na konferenci COP, ni koristno čakati z ukrepanjem,” je dejala Laurel Hanscom, izvršna direktorica mreže Global Footprint Network. “Pandemija je pokazala, da se lahko družba hitro premakne, ko je soočena s katastrofo. Ampak ker nas je ujela nepripravljene, so bili gospodarski in človeški stroški visoki. V naši predvidljivi prihodnosti podnebnih sprememb in omejenih virov bodo posamezniki, institucije in vlade, ki se na to pripravijo, uspešnejši. Da prepoznamo lastno izpostavljenost tveganju, ne potrebujemo soglasja na svetovni ravni, zato odločno ukrepajmo zdaj, ne glede na to, kje smo,” je dodala.

Tomaž Gorenc, direktor Inštituta za zdravje in okolje, pravi: “Letošnje poletje ponovno zaznamujejo naravne nesreče, kot so poplave v Zahodni Evropi in na Kitajskem ali vročinski valovi, ki so posledica podnebnih sprememb. V javnosti so odmevale tudi novice, da bo okrevanje svetovnega gospodarstva po epidemiji dvignilo emisije toplogrednih plinov na rekordno raven, kar nakazuje netrajnostnost in veliko obremenitev naših naravnih virov. Zato je politična ambicioznost in implementacija mednarodnih zavez Pariškega podnebnega sporazuma življenjskega pomena, kar daje Podnebni konferenci COP26 pomembno priložnost in težo. Ljudem so okoljske teme pomembne, kar dokazujeta tudi udeležba na referendumu o Zakonu o vodi v Sloveniji in nedavna raziskava Eurobarometra, da evropskim državljanom podnebne spremembe predstavljajo najresnejši problem, s katerim se sooča svet. To daje upanje za spremembo in priložnosti za renesanso v trajnostno družbo in nižji ekološki dolg, politikam pa odgovornost za ambiciozne in vključujoče ukrepe.”

Čeprav mnogi napovedujejo zeleno okrevanje, je to (pre)počasno in še vedno prevladuje princip “business-as-usual”, ki ga spodbujajo kratkoročni politični in finančni cilji. Takšna usmeritev pa vedno vodi v neobvladljivo gospodarsko tveganje, nasedanje vseh sredstev, ki niso združljiva s podnebnimi spremembami in povečanimi omejitvami virov. Za trajnostno blaginjo in dobro počutje pa je potrebna iznajdljivost, saj moramo rešiti najbolj pereč problem človeštva: ekološki dolg.

Na srečo pa imamo že danes na voljo več rešitev, s katerimi lahko obrnemo trend ekološkega dolga in podpremo biološko regeneracijo. Priložnosti izvirajo iz vseh gospodarskih sektorjev: komercialno dostopne tehnologije ali storitve, razvojne strategije lokalnih oblasti, nacionalne politike ali najboljše prakse, ki jih podpirajo pobude civilne družbe in akademska sfera.

“Ko smo kot svoje pravo vodilo sprejeli pristop prosperiranja znotraj omejitev enega planeta (“one-planet prosperity”), je to spremenilo način, kako naša regulativna agencija sodeluje s škotsko poslovno skupnostjo in jo podpira. Ne le da izvršujemo zakonodajo, ampak jim pomagamo uvideti, kako bo videti njihov uspeh v razogljičenem in nematerialističnem gospodarstvu, in v skladu s tem sprejemati strateške odločitve,” je povedal Terry A’Hearn, izvršni direktor škotske Agencije za varovanje okolja (SEPA).

Omenjene priložnosti bodo razkrite na spletni strani 100DaysofPossibility.org vsak dan do konference COP26. Primeri, ki omogočajo zakasnitev datuma ekološkega dolga (#MoveTheDate), vključujejo zmanjšanje količine zavržene hrane, upravljanje hladilnih sredstev, male živinorejske dejavnosti, pametno energijo, nizkoogljični cement, razvojne strategije občin, ki temeljijo na odtisu, in turizem z nizkim odtisom.

Dodatni viri

100 Days of Possibility

Dan ekološkega dolga (ang. Overshoot Day)

Sporočilo za javnost v tujih jezikih

Junijsko sporočilo za javnost o napovedi Svetovnega dneva ekološkega dolga za 2021


O ekološkem odtisu

Ekološki odtis je najbolj celosten merski sistem za izračun bioloških virov. Obsega vse človeške zahteve po biološko produktivnih območjih – hrani, lesu, vlaknih, skladiščenju ogljika in smiselni umestitvi infrastrukture. Trenutno ogljični odtis zaradi uporabe fosilnih goriv predstavlja 61 % človeškega ekološkega odtisa.

O Škotski agenciji za varovanje okolja (Scottish Environmental Protection Agency – SEPA)

SEPA je glavni okoljski regulator na Škotskem in skrbi za zaščito in izboljšanje škotskega okolja, pomaga skupnostim in podjetjem, da uspevajo znotraj omejitev enega planeta – “one-planet prosperity”. Škotski prav tako pomaga, da se bolje pripravi na prihodnje povečane poplave, z nacionalnim sistemom za napovedovanje poplav, opozarjanje pred poplavami in strateško obvladovanje tveganja poplav. www.sepa.org.uk


Kontakti za medije

Amanda Diep (Kalifornija, ZDA) +1 (510) 839-8879 ext. 304

amanda.diep@footprintnetwork.org

Martin Grey (Škotska)

Head of Communications and Marketing, SEPA

+44 (0)7557 497 947

media@sepa.org.uk

Tomaž Gorenc (Slovenija)

Direktor Inštituta za zdravje in okolje

+386 40 493 460

tomaz.gorenc@izo.si