Poletna šola o podnebnih spremembah in trajnosti

Na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani te dni poteka poletna šola o podnebnih spremembah in trajnosti, ki jo organizira Inštitut za zdravje in okolje v partnerstvu z Oddelkom za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani ter nekaterimi drugimi domačimi in tujimi organizacijami.

Dogodek je organiziran v sklopu projekta Sustainaware, ki je del Evropske pobude za podnebje (EUKI) v okviru nemškega Zveznega ministrstva za gospodarske zadeve in podnebne ukrepe, sofinancira pa ga tudi Evropska unija. Cilj projekta je opolnomočenje mladih, študentov, mladinskih delavcev, nevladnih organizacij in socialnih podjetij na področju podnebnih sprememb, njihovega blaženja in trajnostnega razvoja.

Ponedeljek, 4. julij

V ponedeljek, 4. julija, smo tako sprejeli udeležence, ki prihajajo iz Francije, Madžarske, Italije, Hrvaške in Slovenije. Nagovorila jih je dekanja Filozofske fakultete, red. prof. dr. Mojca Schlamberger Brezar, ki je izpostavila pomembnost in tradicijo same fakultete ter programov, ki se že vrsto let izvajajo tudi v povezavi s trajnostnim razvojem in problematiko podnebnih sprememb.

Red. prof. dr. Mojca Schlamberger Brezar med uvodnim nagovorom

Torek, 5. julij

Naslednji dan, v torek, 5. julija, se je program po uvodnem pozdravu začel s predavanjem The Nexus of Sustainable Development and Climate Change: The Case of Slovenia, ki ga je izvedla izr. prof. dr. Katja Vintar Mally z Oddelka za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Med predavanjem je izpostavila stanje in izzive trajnostnega razvoja v Sloveniji v povezavi s podnebnimi spremembami.

Izr. prof. dr. Katja Vintar Mally med predavanjem

Sledila je delavnica z naslovom Climate Change and Sustainability from a Biodiversity Perspective. Aleksandra Khirv iz organizacije CEEWeb for Biodiversity je udeležencem s pomočjo igre Terra Futura predala znanje s področij, kot so biodiverziteta in podnebne spremembe.

Po kosilu se je odvila delavnica The Climate Fresk, ki sta jo izvedla Rémi Poupinet iz organizacije Seeding the Future ter Boris Anić iz Škole.hr. Na delavnici sta skozi delo v skupinah in s pomočjo interaktivnih metod predstavila kompleksnost ter povezljivost podnebnih sprememb z različnimi vidiki naravnih in družbenih procesov na našem planetu.

Zvečer si bodo udeleženci s profesorjem dr. Dejanom Rebernikom ogledali Ljubljano ter tako spoznali slovensko prestolnico z geografskih in turističnih vidikov.

Nadaljujemo jutri!

Sreda, 6. julij

Danes se nam je na poletni šoli pridružil dr. Alessandro Galli iz organizacije Global Footprint Network. V prvem delu svojega predavanja je udeležencem predstavil ekološki odtis, ki velja za enega izmed najbolj celostnih kazalnikov trajnosti, okoljske razsežnosti razvoja in pritiskov človeka na ekosisteme. Dr. Galli je uvodoma moderiral krajšo simulacijo, rezultati katere so bili uporabljeni v kasnejšem vsebinskem predavanju.

Dr. Alessandro Galli je udeležence s pomočjo simulacije pripravil na vsebinsko predavanje

Zadnji del vsebinskega dela predavanja je bil namenjen izračunu in analiziranju rezultatov osebnega ekološkega odtisa udeležencev. Navzoči so tako lahko spoznali, kateri vidiki njihovega življenjskega sloga najbolj prispevajo k vrednosti odtisa. To je mogoče s pomočjo kalkulatorja ekološkega odtisa, ki ga je razvila organizacija Global Footprint Network, za Slovenijo pa ga je prevedel in prilagodil Inštitut za zdravje in okolje. Vabljeni, da tudi sami preverite, koliko planetov Zemlja bi potrebovali, če bi vsi živeli tako kot vi!

Ob koncu zanimivega dopoldneva so se udeleženci odpravili na več kot zasluženo kosilo, po katerem je sledil popoldanski del z delavnicami. Viktor Jósa in Cristhian Molina iz organizacije CliMates sta za udeležence pripravila zanimivo interaktivno izobraževanje o podnebnih pogajanjih, v okviru katerega so se lahko udeleženci preizkusili v različnih vlogah deležnikov, ki so del podnebnega procesa.

Viktor Jósa in Cristhian Molina iz organizacije CliMates

Zaključek delavnice pa je pomenil tudi zaključek poletne šole Sustainaware. Udeleženci so ob uspešnem zaključku prejeli tudi certifikat, ki jih bo spominjal na prijetne dni, preživete v naši prestolnici. 

Jutri pa začenjamo že z mednarodnim mladinskim vrhom o podnebnih spremembah!