Mnenjski dokument z mladinskega podnebnega vrha

V Ljubljani smo v okviru projekta Sustainaware poleti organizirali mednarodni mladinski vrh o podnebnih spremembah.

Dogodek se je osredotočal na cilje trajnostnega razvoja (SDG), natančneje na SDG 3 (zdravje in dobro počutje), SDG 10 (zmanjševanje neenakosti) in SDG 13 (podnebni ukrepi).

Na njem so udeleženci pripravili mnenjski dokument, v katerem so naslovili ključne točke, povezane predvsem z vlogo mladih, izobraževanjem, gospodarstvom, infrastrukturo in oblikovanjem politik.