Global Footprint Network svet poziva k ukrepanju

Ne potrebujemo pandemije za zakasnitev datuma svetovnega ekološkega dolga!

Covid-19 nam je dal ključno lekcijo. Navkljub vsem tehnološkim napredkom človeštvo ni imuno na izrabljene naravne ekosisteme, uničeno življenje divjih živali in rastlinja ter ogroženo biosfero. Nismo ločeni od narave, zato je zdravje planeta pomembno. Prav tako nismo ločeni drug od drugega, smo biološka celota ene same Zemlje.

V letu 2020 so države po vsem svetu zaradi pandemije sprejemale ukrepe, ki so umirili človeško aktivnost. Posledično se je datum svetovnega dne ekološkega dolga – datum, do katerega smo porabili vse naravne vire, ki smo jih imeli na voljo za to leto in s tem vstopamo v ekološki dolg do prihodnjih generacij – premaknil in je sedaj enak tistemu izpred 15 let, in sicer 24 dni pozneje kot v letu 2019. Čeprav se je svetovni ekološki odtis manjšal vsako leto, je bila cena za to visoka, saj smo jo plačali s svetovno tragedijo, ki je vplivala na milijone življenj.

Verjamemo, da je trajnosten svet dosežen zgolj takrat, ko (i) sočasno uspevajo tako ljudje kot biodiverziteta in to (ii) znotraj ekoloških sredstev, ki jih ima planet Zemlja – naš edini dom – na voljo. Blaginjo (i) in sožitje z enim planetom (ii) lahko merimo in spremljamo. Predstavljata nam omejitev za uspevanje znotraj kapacitet enega planeta, človeštvo pa s preseganjem tega praga kar naprej ogroža sposobnost planeta za regeneracijo. Rešitve, ki prispevajo k uspevanju znotraj omejitev enega planeta, sledijo načeloma blaginje in sožitja s planetom ter zajemajo vse od skrbi za naravo in biodiverziteto do spremembe naših energetskih in prehranskih sistemov, mest, pa tudi promocijo izobraževanja deklet in opolnomočenje žensk povsod po svetu.

Ampak časa za spremembe nam že zmanjkuje! Letos se bodo države z vsega sveta sestale na dveh srečanjih – Konferenci ZN za ohranjanje biodiverzitete (CBD COP15) in Konferenci ZN o podnebnih spremembah (UNFCCC COP26). Svetovni sporazumi močno podpirajo človeški napredek k bolj trajnostni prihodnosti. Medtem pa si ne moremo privoščiti čakanja in moramo ukrepati – vsako mesto, država, podjetje, posameznik! Vsi smo poklicani, da spremenimo “status quo“ in si dovolimo razmišljati kreativno, sprejemamo nove priložnosti in izumljamo inovacije v vseh možnih oblikah. Da bomo lahko namerno in načrtno zakasnili datum svetovnega ekološkega dolga, bomo potrebovali celo vrsto trajnostnih sprememb in ukrepov.

Zato prispevaj in #premaknidatum! Svetovni, državni in lokalni voditelji, vplivneži, odločevalci v javnem in zasebnem sektorju, člani in voditelji skupnosti, povejte svetu, kaj počnete za dobrobit tega sveta in svoje prihodnosti. Vprašajte nas, kako nas lahko podprete v naši misiji ozaveščanja in spodbujanja ukrepov. Pogovarjajmo se! Skupaj lahko spremenimo in oblikujemo našo prihodnost!