ABC okoljskega učenja

V sklopu projekta Podnebni cilji in vsebine v vzgoji in izobraževanju nadaljujemo z izobraževalnimi srečanji za strokovne in vodstvene delavce v izobraževanju odraslih na temo okoljskega učenja.

Program bo potekal na daljavo (prek Zooma), v obliki krajših srečanj 19., 23. in 26. avgusta 2022.

Nameni tokratnega izobraževanja so: spoznavanje učnih virov o podnebju in njegovih spremembah, navezava izobraževalnih institucij in njihovih programov na podnebne spremembe ter prehod iz načel v prakso.

Podrobnejše informacije in urnik najdete tukaj.
 

Trajanje: 8 pedagoških ur

Število točk: 0,5

Kotizacija: /

Rok za prijavo na usposabljanje: 18. avgust 2022

Kontaktna oseba: Ema Meden (01/5842 598, ema.meden@acs.si)


Projekt financira Ministrstvo za okolje in prostor.