Podnebni cilji in vsebine v vzgoji in izobraževanju​

Z Andragoškim centrom sodelujemo pri projektu Podnebni cilji in vsebine v vzgoji in izobraževanju (2022–2023).

Ključni namen projekta je pospešeno, realno in racionalno odzivanje na spremenjen vodni in temperaturni režim, zapolnitev vrzeli v poznavanju mehanizmov delovanja socioekoloških sistemov ter zagotavljanje čim manj negativnih posledic naših odločitev na druge in nosilno sposobnost okolja. Ne gre le za prilagajanje posameznikovega življenjskega sloga okolju, o čemer nas jasno opominjajo mediji in plakati, temveč v veliki meri za delovanje institucij. Zato bomo v njihove programe in delovanje vgradili nove informacije, znanja in orodja, razviti pa bodo tudi novi didaktični pristopi in učna gradiva.

Temeljni cilj projekta je pospešeno, realno in racionalno odzivanje na delovanje in spremembe narave, ki je okvir našega vsakdana, pa tudi skorajda preveč samoumeven prostor preteklih in prihodnjih generacij.

Projekt financira Ministrstvo za okolje in prostor. Njegovo izhodišče za izobraževanje odraslih so vsebine spletne strani Znamenja trajnosti in istoimenskega učnega gradiva.