Webinar: Od Združenih narodov do mest – trajnost v našem vsakdanjem življenju

V okviru poletne šole Sustainaware organiziramo brezplačen webinar, ki bo potekal v torek, 5. julija 2022, od 11.00 do 12.30.

Trenutna stopnja rasti mest je dosegla izjemne razsežnosti. Hitra urbanizacija predstavlja ogromne izzive, vključno s povečanjem onesnaženosti zraka ter neustreznimi osnovnimi storitvami in infrastrukturo. K temu lahko prištejemo še nenačrtovano širjenje mest, zaradi česar so slednja zelo izpostavljena nesrečam.

Generalna skupščina ZN je septembra 2015 sprejela Agendo za trajnostni razvoj do leta 2030. Slednja vključuje 17 ciljev trajnostnega razvoja, kot so izkoreninjenje revščine in lakote, spodbujanje enakosti, boj proti podnebnim spremembam ter zagotavljanje miru in pravičnosti. Cilj trajnostnega razvoja 11 (trajnostna mesta in skupnosti) preučuje vlogo občin pri doseganju trajnostnega razvoja.

Z omenjenimi izzivi na področju trajnostnega razvoja mest se ukvarja tudi projekt Sustainable Cities, v okviru katerega bo izveden tudi omenjeni webinar. Projekt se je začel januarja 2022, njegova pobudnica pa je Lilla Judit Bartuszek, ki je leta 2020 končala študij prava. Takoj po diplomi se je lotila doktorskega študija s poudarkom na trajnostnem urbanem razvoju in trajnostnih skupnostih, predvsem z vidika javne uprave.

Projekt Sustainable Cities se osredotoča na najpomembnejša vprašanja lokalnega izvajanja ciljev trajnostnega razvoja. Na interaktivnem webinarju boste tudi sami dobili možnost povedati svoje mnenje o najbolj perečih lokalnih vprašanjih, povezanih s trajnostjo.

Pridružite se nam in za en dan stopite v čevlje predstavnikov lokalnih oblasti!

Prijave zbiramo na povezavi.