Ljubljanski ledenik: vloga arhitekture

Stare ozke in senčne ulice so lahko v času vročinskih valov zelo koristne, saj zaradi omejenega sončnega sevanja in povečane senčne površine ohranjajo nižjo temperaturo. 

Ozke ulice z visokimi stavbami v starih sredozemskih mestih so se izkazale za učinkovit način obvarovanja pred vročino. Takšne ulice so lahko namreč do 10 °C hladnejše od širših ulic z nižjimi stavbami (1). Visoke stavbe v sredozemskih mestih so zgrajene tako, da zagotavljajo senco na ulicah, hkrati pa omogočajo naravno kroženje zraka, kar je pomembno za ohlajanje okolja. Stavbe, postavljene blizu druga drugi, poskrbijo tudi za vzajemno senčenje.

V vročih okoljih je glavni cilj ohraniti hladno notranjost stavbe. To pomeni, da je treba preprečiti, da bi zunanja toplotna obremenitev prehitro prodrla v notranjost. Najpogosteje se to doseže tako, da so vse odprtine zelo majhne in da jih zastira senca okenskih žaluzij, verand, previsnih ostrešij, dreves ali sosednjih stavb (2). Senčenje je pomemben ukrep v času vročine, kar velja tudi za zračenje – slednje pa je priporočljivo le v hladnejših delih dneva (ponoči, zgodaj zjutraj ter zvečer).

Ljubljanski ledenik je projekt, ki širi informacije o pomenu, vplivu ter zaščiti pred vročinskimi valovi. Več vsebine je mogoče najti na plakatih, postavljenih po središču mesta, ter na naslednji povezavi. Projekt sofinancira Mestna občina Ljubljana.

(1) Wang, M., & Xu, H., 2021. The impact of building height on urban thermal environment in summer: A case study of Chinese megacities. PloS one, 16(4). DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0247786
(2) Oke, T. R., 1987. Boundary Layer Climates (2. izdaja). Routledge.