Ven za zdravje

Program Ven za zdravje je namenjen več različnim ciljnim skupinam, ki jih naslavlja s predstavitvijo ključnih vidikov in usmeritev za načrtovanje zelenih površin za zagotavljanje aktivnega življenjskega sloga, od občinskih uprav in prostorskih načrtovalcev ter drugih relevantnih strokovnih javnosti, še posebej strokovnjakov s področja javnega zdravja. 

Izvajal se bo v obliki predavanj in izobraževanj za prostorske načrtovalce in občinske službe, različnih javnih predstavitev v okviru konferenc in dogodkov ter s spletnimi objavami, publikacijami in tiskanimi gradivi.

Projektni partnerji: Urbanistični inštitut Republike Slovenije, Skupnost občin Slovenije, Nacionalni inštitut za javno zdravje, Zavod ODTIZ in Inštitut za zdravje in okolje.

Program sofinancira Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije.