Vabilo na predstavitev Priročnika za vrednotenje intervencij

Vabljeni na praktično predstavitev Priročnika za vrednotenje (evalvacijo) različnih intervencij, programov in projektov (Making Change Visible: Evaluating Efforts to Advance Social Participation in Health, An Implementer’s Resource), ki izhaja iz praktičnih izkušenj izvajanja vrednotenj participativnih pristopov z vsega sveta pri oblikovanju lokalnih in regionalnih zdravstvenih sistemov. 

Avtorica in urednica priročnika, dr. Rene Loewenson iz Training and Research Support Centre, ter soavtor priročnika, Peter Beznec iz Centra za zdravje in razvoj Murska Sobota, vas bosta seznanila s pristopi za vključujoče in strateško vrednotenje intervencij, programov ter projektov, ki izhajajo iz Teorije sprememb (Theory of change) in so namenjeni krepitvi družbene udeležbe pri oblikovanju lokalnih zdravstvenih sistemov.

Predstavili bodo metode in orodja za zbiranje ter organiziranje informacij/dokazov za načrtovanje in izvajanje vrednotenj, tako na ravni spremljanja procesa kot na ravni vrednotenja učinkov ter doseženih želenih sprememb intervencije.

Priročnik in predstavitev sta namenjena vsem, ki se ukvarjate z načrtovanjem, izvajanjem in vrednotenjem intervencij, programov ter projektov, predvsem na področju zdravja in sociale, ter tistim, ki spodbujate družbeno (so)udeležbo pri vzpostavljanju sistemov in proračunov, ki so namenjeni izboljšanju kakovosti življenja ljudi.

Predstavitev je brezplačna in bo potekala v četrtek, 24. 11. 2022, od 9.00 do 12.30 v prostorih SAZU, Novi trg 3, Ljubljana.

Predstavitev bo potekala v angleškem jeziku z možnostjo sprotnega prevajanja v slovenščino.

Število udeležencev predstavitve je omejeno na 15, prijave pa sprejemajo prek e-naslova peter.beznec@czr.si po vrstnem redu do zapolnitve vseh predvidenih mest.