Ljubljanski ledenik: uvod

Predstavljajte si, da režirate film, v katerem kot glavne junakinje nastopajo naravne katastrofe. Kateri bi dali glavno vlogo, če bi želeli, da film postane uspešnica?

Vročinski valovi morda niso najbolj dramatična ali spektakularna naravna nesreča, a izmed vseh terjajo največ življenj. V poletju 2003 je v Evropi zaradi vročine umrlo več kot 70.000 ljudi (1, 2). Število ljudi, izpostavljenih vročinskim valovom, se vsako leto povečuje – med letoma 2000 in 2016 se je dvignilo za kar 125 milijonov. S staranjem prebivalstva se povečuje tudi število posameznikov, ki so na vročinski stres bolj občutljivi (2).

Kljub zaskrbljujočim številkam pa ni vse tako mračno – s primerno pripravo pred vročinskim valom ter ustreznimi ukrepi med njim lahko zaščitimo sebe in druge.


Ljubljanski ledenik je projekt, ki širi informacije o pomenu, vplivu ter zaščiti pred vročinskimi valovi. Več vsebine je mogoče najti na plakatih, postavljenih po središču mesta, ter na naslednji povezavi. Projekt sofinancira Mestna občina Ljubljana.

#surftheheatwave

(1) World Health Organisation, 2018. Heat and Health. URL: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/climate-change-heat-and-health
(2) NIJZ, 2022. Svetovni dan zdravja 2022 – podnebne spremembe: Vročinski valovi. URL: https://nijz.si/moje-okolje/podnebne-spremembe/svetovni-dan-zdravja-2022-podnebne-spremembe-vrocinski-valovi-in-zdravje-ljudi/