Sustainable NGOs

Namen projekta Sustainable NGOs je povečati zavedanje o podnebnih spremembah in okoljskih izzivih v skladu z evropskimi in svetovnimi strateškimi dokumenti v mladinskem sektorju, opolnomočiti mladinski sektor za trajnostno delovanje in zeleni prehod ter izboljšati zelene kompetence mladih, mladinskih delavcev in voditeljev ter jim pomagati spremeniti lastne navade in vedenjske vzorce, da bodo postali akterji sprememb tako v mladinski organizaciji kot izven nje.

Trije glavni rezultati projekta, s katerimi želimo opolnomočiti organizacije in posameznike, bodo:

  • spletna izobraževalna modula za razvoj ali nadgradnjo zelenih kompetenc, ki se bosta osredotočala na potrebe posameznikov po znanju o okolju, ekološkem odtisu in podnebnih spremembah, načinih prilagajanja nanje, ter okolju prijaznejšem življenjskem slogu,
  • orodje za merjenje stopnje okoljske trajnosti delovanja organizacij,
  • smernice in priporočila za trajnostno delovanje organizacij.

Trajanje projekta: marec 2023–februar 2025

Projektni partnerji: Inštitut za zdravje in okolje (Slovenija), GEYC (Romunija), Interpreta natura (Španija)

Pridruženi partner projekta: PRISMA European Network

Aktivnosti projekta (2023)

Poročilo Sustainable NGOs: Raziskava o dojemanju in vključevanju trajnosti v mladinskih nevladnih organizacijah

V poročilu so predstavljeni rezultati raziskave, ki smo jo izvajali v treh državah partnerjev projekta – Sloveniji, Španiji in Romuniji. Cilj raziskave je bil raziskati stališča mladinskih nevladnih organizacij glede trajnosti ter njihova prizadevanja za spodbujanje trajnostnega razvoja in varovanje okolja.

Analizirali smo njihove izkušnje na področjih sodelovanja z odločevalci, razvijanja zelenih veščin, vključevanja mladih v okoljska vprašanja ter identificiranja najboljših praks za doseganje trajnosti. Vabljeni k branju!

Mednarodno usposabljanje v Romuniji

Mladi vodje in mladinski delavci iz Romunije, Slovenije in Španije so se v septembru 2023 srečali na tridnevnem mednarodnem usposabljanju v Branu v Romuniji, z namenom iskanja odgovorov na vprašanje, kako lahko mladinske organizacije in mladi aktivno sodelujejo pri reševanju globalnih okoljskih izzivov ter spodbujanju zelenega prehoda.

Partnerji projekta smo na usposabljanju udeležencem predstavili tudi pilotne verzije vseh treh orodij za izobraževanje in izvajanje trajnostnih praks v mladinskem nevladnem sektorju – izobraževalni spletni modul, smernice za trajnostne ukrepe in kalkulator ogljičnega odtisa za nevladne organizacije.

Več si lahko preberete na povezavi.

Smernice za trajnostno delovanje mladinskih NVO

Ta uporaben vir je zasnovan z mislijo na opolnomočenje mladinskega sektorja in organizacij, da izboljšajo in nadgradijo svoje trajnostne prakse. Z njegovo pomočjo lahko aktivno prispevate k okolju in družbi ter spodbujate trajnostne pristope in inovacije v svoji organizaciji.  V smernicah boste našli tudi povezavo do kalkulatorja ogljičnega odtisa. Slednjega smo razvili prav za nevladne mladinske organizacije, ki lahko z njegovo pomočjo izračunajo ogljični odtis svojih rednih aktivnosti oz. projektov.

Ker so smernice in kalkulator trenutno še v fazi preizkušanja, bi bili hvaležni za vaše povratne informacije, ki nam bodo pomagale pri njihovem izpopolnjevanju.

Vabimo vas, da po pregledu vsebine delite svoje mnenje in predloge prek povezave.

Projekt poteka in se financira v okviru programa Erasmus+ KA2.

Financirano s strani Evropske unije. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti EACEA.