Revizija direktiv EU o kakovosti zraka

Odbor ENVI leto dni pred prihajajočimi volitvami v EU preučuje predlog za revizijo direktiv EU o kakovosti zunanjega zraka (AAQD), ki predstavljajo temelj za zaščito zdravja ljudi in okolja pred onesnaženim zrakom.

V sodelovanju z organizacijo Health and Environment Alliance ter s podporo Plana B smo slovenskim poslancem Ljudmili Novak, Ireni Jovevi ter Milanu Brglezu poslali pismo, v katerem smo jih opozorili na pomembnost njihove podpore pri dajanju prednosti zaščiti zdravja na prihajajočih zakonodajnih pogajanjih.

Pismo objavljamo v nadaljevanju: