Ljubljanski ledenik: promet

Čeprav je obravnava mestnega toplotnega otoka in vročinskega stresa v Ljubljani središčna tema orientacije, je treba opozoriti tudi na nekatere druge okoljske izzive, ki so prisotni v mestu. Eden od njih je izboljševanje kakovosti zraka. Z zaprtjem Slovenske ceste in drugih delov središča Ljubljane za osebni motorizirani tranzitni promet je Mestna občina Ljubljana sledila najnovejšim urbanim okoljskim trendom. Z vidika kakovosti zraka in manjšega onesnaženja s hrupom je poskrbela za kakovostnejše življenjsko okolje prebivalcev, saj promet še danes predstavlja enega izmed ključnih virov okoljskih pritiskov na ravni EU (1). 

Promet pa ni le vir onesnaženosti zraka, temveč tudi vir izpustov toplogrednih plinov, ki so gonilna sila podnebnih sprememb in (posledično) vedno pogostejših vročinskih valov. Človekove izpuste toplogrednih plinov imenujemo tudi ogljični odtis. 

Človekov vpliv na okolje pa se ne zaključi zgolj pri ogljičnem odtisu – če želimo izvedeti, koliko naravnih virov porabimo za svoje življenje in ali je ta poraba trajnostna, lahko izračunamo svoj ekološki odtis. To lahko vsak posameznik zelo enostavno stori z uporabo kalkulatorja ekološkega odtisa, dostopnega na povezavi: https://izo.si/izracunaj-ekoloski-odtis/.

Ljubljanski ledenik je projekt, ki širi informacije o pomenu, vplivu ter zaščiti pred vročinskimi valovi. Več vsebine je mogoče najti na plakatih, postavljenih po središču mesta, ter na naslednji povezavi. Projekt sofinancira Mestna občina Ljubljana.

(1) EEA [European Environment Agency], 2023. Promet. URL: https://www.eea.europa.eu/sl/themes/transport/intro (citirano 6. 4. 2023)
(2) Ogrin, M., Vintar Mally, K., Planinšek, A., Močnik, G., Drinovec, L., Gregorič, A., Iskra, I., 2018. Onesnaženost zraka v Ljubljani: Koncentracije dušikovih oksidov, ozona, benzena in črnega ogljika v letih 2013 in 2014. GeograFF 14, 123 str. DOI: 10.4312/9789610600220