Pot do čistejšega zraka: Evropa pred ključnimi pogajanji

Po uspešnem glasovanju v Evropskem parlamentu, ki je potekalo 13. septembra 2023, Slovenija skupaj z ostalimi članicami Evropske unije vstopa v novo poglavje v boju za boljšo kakovost zraka in podporo strožjih standardov o kakovosti zraka.

Oktobra 2022 je Evropska komisija namreč predlagala revizijo pravil o kakovosti zraka z ambicioznejšimi cilji za leto 2030 in dosego cilja ničelnega onesnaževanja do leta 2050 v skladu z akcijskim načrtom EU za ničelno onesnaževanje.

Na septembrskem zasedanju so poslanci Evropskega parlamenta potrdili osnutek besedila, ki ga je junija 2023 sprejel odbor za okolje (ENVI). Besedilo določa strožje mejne vrednosti za leto 2030 in ciljne vrednosti za več onesnaževal v primerjavi s prvotnim predlogom Komisije. Poslanci želijo tudi povečati število vzorčevalnih mest za kakovost zraka ter uskladiti trenutno razdrobljene in neintuitivne indekse kakovosti zraka, da bi državljanom zagotovili boljše informacije o lokalnem onesnaževanju zraka.

Sedaj pa v ospredje prihaja serija pogajanj v Svetu EU, ki bodo potekala prek Okoljskega sveta ministrov. Ta pomemben korak napoveduje intenzivno obdobje iskanja skupnih rešitev in kompromisov, ki bi pripomogli k izboljšanju kakovosti zraka na celotnem območju EU.

V sodelovanju z organizacijo Health and Environment Alliance ter s podporo Plana B smo slovenskemu ministru za okolje, podnebje in energijo poslali pismo, v katerem smo poudarili pomembnost podpore pri dajanju prednosti zaščiti zdravja na prihajajočih zakonodajnih pogajanjih. Pismo objavljamo v nadaljevanju:

Svoj delček k sestavljanki pa lahko doda tudi vsak posameznik, in sicer s podpisom peticije za čistejši zrak, ki zahteva celovito ujemanje standardov EU za kakovost zraka z najnovejšimi znanstvenimi spoznanji.