Food Odyssey

Projekt Food Odyssey je inovativna iniciativa, financirana s strani programa Erasmus+ in ustvarjena v sodelovanju z raznolikim konzorcijem partnerjev, vključno z nevladnimi organizacijami, fundacijami, zasebnimi sektorji ter šolami za poklicno in strokovno izobraževanje iz štirih različnih držav (Slovenija, Italija, Srbija in Španija).

Glavni cilj projekta je inovacija v evropskem poklicnem izobraževanju s področja agroživilstva, s poudarkom na opolnomočenju učiteljev z naprednimi orodji. To vključuje soustvarjanje spletne sobe pobega (escape room), katere namen je ozaveščanje študentov o ključnem povezovanju med prehrambenimi sistemi in podnebnimi spremembami.

Projekt uporablja pristop “usposabljanje mentorjev” (train the trainers), s katerim agroživilski profesorji prevzemajo vlogo mentorjev in vodijo študente na poti transformacijskega učenja. S pomočjo igrifikacije in inovativnih pedagoških tehnik študenti postanejo junaki lastnih zgodb ter se podajajo na pot samospoznavanja, izobraževanja o hrani in ozaveščanja.

Food Odyssey predstavlja pomemben korak pri naslavljanju nujnih izzivov, povezanih s podnebnimi spremembami in trajnostnimi prehrambenimi sistemi, ter ponuja dinamično in privlačno platformo za izobraževanje.

Partnerji projekta so: Inštitut za zdravje in okolje (koordinator projekta), Global Footprint Network, Escape4Change, Area Europa, Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Mediterraneo Culinary Center, Poljoprivredno-hemijska skola Dr Đorđe Radić, Istituto tecnico “Garibaldi/Da Vinci” Cesena

Trajanje projekta: 1. 9. 2023–31. 8. 2025

Projekt poteka in se financira v okviru programa Erasmus+ KA2.

Financirano s strani Evropske unije. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti EACEA.