EcoFootprint Romunija

Splošni cilj projekta EcoFootprint Romunija (EcoFootprint Romania) je romunskim učiteljem omogočiti, da učencem uspešno posredujejo načela trajnostnega načina življenja in jih ozaveščajo o varovanju okolja. Romunski učitelji bodo pridobili podrobno znanje o kalkulatorju ekološkega odtisa in njegovi uporabi; postali bodo strokovnjaki za zmanjševanje ekološkega odtisa posameznika in šole ter za njegovo uspešno uporabo v učnem načrtu 6. razreda. Poleg tega se bodo avstrijski učitelji učili iz izkušenj in študij primerov romunskih kolegov ter bodo lahko s svojimi učenci uporabljali enaka učna gradiva in orodja. Tudi številni učitelji iz Slovenije in Nemčije bodo imeli koristi od dobro strukturiranega usposabljanja v svojem maternem jeziku, kar jim bo omogočilo poučevanje koncepta ekološkega odtisa svojim učencem.

Za dosego tega cilja projekt EcoFootprint gradi na dveh preteklih projektih EUKI (REFE in SustainAware), ki sta med drugim razvila učni načrt za 6. razred o ekološkem odtisu in kalkulator ekološkega odtisa, narejen za slovensko javnost. Projekt EcoFootprint dopolnjuje ta dva projekta in vključuje tri ključne elemente:

1.) Razvoj romunskega kalkulatorja ekološkega odtisa, usposabljanja in e-izobraževalne palete za učitelje, da bi izboljšali njihovo znanje in jim zagotovili trdno podlago za poučevanje o ekološkem odtisu.

2.) Izmenjava gradiva za usposabljanje, konceptov in orodij z deležniki iz vseh partnerskih držav in skupnosti EUKI prek platforme za e-učenje in prek diseminacije.

3.) Povečati ozaveščenost o ekološkem odtisu med učenci, učitelji in v šolskem sistemu na splošno.

Projekt EcoFootprint Romunija je del Evropske pobude za podnebje (EUKI) v okviru nemškega Zveznega ministrstva za gospodarstvo in varstvo podnebja (Federal Ministry for Economic Affairs and Climate Action), sofinancira pa ga tudi Evropska unija.

Partnerji projekta so: Das Wiener Kindertheater (Romunija), Inštitut za zdravje in okolje (Slovenija), Schule für das Leben (Austrija), Babes-Bolyai University, Cluj-Napoca Faculty of Psychology and Educational Sciences (Romunija) in Carpe Europe (Nemčija)

Več informacij o projektu najdete na FB strani projekta: https://www.facebook.com/EcoFootprintRomania

Trajanje projekta: 1. 1. 2023–31. 12. 2024