Vključevanje okoljskih dimenzij v javne finance (DNSH)

Vključevanje okoljskih dimenzij v javne finance – uvajanje načela ‘da se ne škoduje bistveno’ Projekt “Vključevanje okoljskih dimenzij v javne finance – uvajanje načela ‘da se ne škoduje bistveno’ (DNSH)” predstavlja pobudo Generalnega direktorata Evropske komisije za strukturne reforme (DG Reform).  Cilj projekta je osmim državam članicam EU (Avstriji, Belgiji, Madžarski, Italiji, Latviji, Slovaški, Sloveniji […]

Food Odyssey

Projekt Food Odyssey je inovativna iniciativa, financirana s strani programa Erasmus+ in ustvarjena v sodelovanju z raznolikim konzorcijem partnerjev, vključno z nevladnimi organizacijami, fundacijami, zasebnimi sektorji ter šolami za poklicno in strokovno izobraževanje iz štirih različnih držav (Slovenija, Italija, Srbija in Španija). Glavni cilj projekta je inovacija v evropskem poklicnem izobraževanju s področja agroživilstva, s […]

EcoFootprint Romunija

Splošni cilj projekta EcoFootprint Romunija (EcoFootprint Romania) je romunskim učiteljem omogočiti, da učencem uspešno posredujejo načela trajnostnega načina življenja in jih ozaveščajo o varovanju okolja. Romunski učitelji bodo pridobili podrobno znanje o kalkulatorju ekološkega odtisa in njegovi uporabi; postali bodo strokovnjaki za zmanjševanje ekološkega odtisa posameznika in šole ter za njegovo uspešno uporabo v učnem […]

Ljubljanski ledenik

Ljubljanski ledenik je projekt, zasnovan kot interaktivna mestna orientacija, katere namen je ozaveščanje javnosti o problematiki vročinskih valov. Namenjen je predvsem prebivalcem in obiskovalcem Ljubljane, saj mestno okolje z znanim toplotnim otokom v poletnih mesecih predstavlja resno grožnjo zdravju ljudi.  Namen projekta je ponuditi vsesplošno dostopen in inovativen način izobraževanja omenjene javnosti. Teoretično vsebino, ki […]

Sustainable NGOs

Namen projekta Sustainable NGOs je povečati zavedanje o podnebnih spremembah in okoljskih izzivih v skladu z evropskimi in svetovnimi strateškimi dokumenti v mladinskem sektorju, opolnomočiti mladinski sektor za trajnostno delovanje in zeleni prehod ter izboljšati zelene kompetence mladih, mladinskih delavcev in voditeljev ter jim pomagati spremeniti lastne navade in vedenjske vzorce, da bodo postali akterji […]

Ven za zdravje

Program Ven za zdravje je namenjen več različnim ciljnim skupinam, ki jih naslavlja s predstavitvijo ključnih vidikov in usmeritev za načrtovanje zelenih površin za zagotavljanje aktivnega življenjskega sloga, od občinskih uprav in prostorskih načrtovalcev ter drugih relevantnih strokovnih javnosti, še posebej strokovnjakov s področja javnega zdravja.  Izvajal se bo v obliki predavanj in izobraževanj za […]

Partnerstvo za okolje in zdravje

POZ_logo-1

Partnerstvo za okolje in zdravje 3.0 nadgrajuje cilje projekta POZ 2017–2019 in POZ 2.0 ter nadaljuje z aktivnostmi za ozaveščanje mladih o področjih okolja in zdravja, za razumevanje povezave med tema dvema področjema in spodbujanje njihove aktivne participacije v projektnih aktivnostih. Tudi projekt POZ 3.0 financira Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije v okviru programov varovanja […]

Podnebni cilji in vsebine v vzgoji in izobraževanju​

Z Andragoškim centrom sodelujemo pri projektu Podnebni cilji in vsebine v vzgoji in izobraževanju (2022–2023). Ključni namen projekta je pospešeno, realno in racionalno odzivanje na spremenjen vodni in temperaturni režim, zapolnitev vrzeli v poznavanju mehanizmov delovanja socioekoloških sistemov ter zagotavljanje čim manj negativnih posledic naših odločitev na druge in nosilno sposobnost okolja. Ne gre le za prilagajanje […]

Projekti preprečevanja zasvojenosti in preventive na področju zdravja

Projekti preprečevanja zasvojenosti in preventive na področju zdravja

Inštitut za zdravje in okolje redno sodeluje z javnimi zavodi v Mestni občini Ljubljana in izvaja preventivne programe za mlade na področju zdravja in preprečevanja (nekemičnih) zasvojenosti. V letu 2023 nadaljujemo z izvajanjem preventivnih programov na osnovnih in srednjih šolah znotraj mestne občine Ljubljana v sodelovanju z Mladinsko zvezo Brez izgovora Slovenija (No Excuse). Program […]