Podnebni cilji in vsebine v vzgoji in izobraževanju

Vabimo vas k sodelovanju v anketi, ki jo izvajamo v okviru projekta Podnebni cilji in vsebine v vzgoji in izobraževanju (2022–2023). Z njo želimo natančneje ugotoviti dvoje:

  1. koliko in kako se izobraževalci odraslih že ukvarjamo s podnebnimi spremembami and
  2. kakšna je naša vizija glede tega v prihodnje.

Na podlagi zbranih podatkov in razprav s predstavniki drugih izobraževalnih zavodov ter v sodelovanju zlasti z mlajšimi zunanjimi sodelavci smo pripravili anketni vprašalnik s tremi poglavji vprašanj. Rezultati ankete bodo služili nadaljnjemu načrtovanju aktivnosti na tem področju ter sistemskemu umeščanju podnebnih vsebin in ciljev v izobraževanje odraslih.

Prosimo, da z izpolnitvijo 36 vprašanj, ki terjajo približno 20 minut vaše zbranosti, prispevate k izboljšanju odziva na spreminjanje okolja, njegovih temperaturnih razmer in spremenjenega kroženja vode. Anketo lahko posredujete komurkoli od svojih sodelavcev znotraj ali izven ustanove, ki se ukvarja z izobraževanjem odraslih.

Izpolniti jo bo mogoče do četrtka, 25. 8. 2022, In a 2020 survey.


Projekt financira Ministrstvo za okolje in prostor.