Evropski parlament podprl strožje standarde kakovosti zraka

Odlične novice za naše zdravje in okolje! Poslanci Evropskega parlamenta so na današnjem zasedanju glasovali v prid strožjim standardom o kakovosti zraka. Ta pomemben korak pomeni prehod k čistejšemu zraku in boljši zaščiti zdravja prebivalcev Evrope.

Oktobra 2022 je Evropska komisija predlagala revizijo pravil o kakovosti zraka z ambicioznejšimi cilji za leto 2030 in dosego cilja ničelnega onesnaževanja do leta 2050 v skladu z akcijskim načrtom EU za ničelno onesnaževanje.

Na današnjem zasedanju so poslanci Evropskega parlamenta potrdili osnutek besedila, ki ga je junija 2023 sprejel odbor za okolje (ENVI). Besedilo določa strožje mejne vrednosti za leto 2030 in ciljne vrednosti za več onesnaževal v primerjavi s prvotnim predlogom Komisije. Poslanci želijo tudi povečati število vzorčevalnih mest za kakovost zraka ter uskladiti trenutno razdrobljene in neintuitivne indekse kakovosti zraka, da bi državljanom zagotovili boljše informacije o lokalnem onesnaževanju zraka.

Ta odločitev je velik korak naprej v boju proti onesnaženju zraka v Evropi. Po poročanju Evropske agencije za okolje je onesnaženost zraka namreč še vedno glavni okoljski vzrok prezgodnje smrti v EU, s približno 300.000 prezgodnjimi smrtmi na leto. Najbolj škodljivi so trdni delci (PM2,5; PM10), dušikov dioksid (NO2), žveplov dioksid (SO2) in ozon (O3).

V prihodnosti lahko pričakujemo večjo transparentnost in dostop do informacij o kakovosti zraka, kar bo omogočilo boljše razumevanje in odzivanje na izzive onesnaženja zraka. Z večjim nadzorom in strožjimi standardi se Evropa usmerja proti zeleni in trajnostni prihodnosti, ki spoštuje zdravje svojih prebivalcev. Ostaja pa ključno vprašanje, kako hitro in učinkovito bomo nove standarde implementirali v državah članicah.